Hopp direkte til innhold

TEKNISK BLOGG

NT for Geocortex (tidligere Web)

Vi går gradvis over til navnet NT for Geocortex, og navneskiftet vil være fullført med neste versjon. NT for Geocortex 3.2 patch innehar over 50 endringer og rettinger og er dermed å regne som en ny versjon. Dette blir den siste versjonen med støtte fo...

GeoSOSI og FME-versjoner

I den anledning håper jeg at så mange FME-fans som mulig har benyttet anledningen til å følge podcasts som presenterer de mange og viktige nyhetene i denne versjonen. Vi satser på å støtte SOSI i FME svært raskt etter release av 2017. Samtidig har vi e...

NT for Desktop 10.5-klar

Endringene fra 1.8 er ikke store. Framfor alt gir applikasjonen enkelt tilgang til et stadig økende tilbud av tjenester fra geodataonline. Vi har også lagt om opplegg for nedlasting av data til å bruke uttrekkstjenesten direkte, slik at denne...

Nt Transformasjon klar for 10.5

Norske transformasjoner i høyde og grunnriss er nå klare for ArcGIS 10.5. Vi antar at installerbare produkter som blir klargjort i nærmeste framtid kommer i denne rekkefølgen: NT for Desktop 1.9 (ArcGIS 10.5) NT for web (Geocortex) 3.2. patch for GE 3....

Fra GeoAreal til Arealplan for ArcGIS

Etter en rekke hotfixer og tillegg, har vi nå endelig, nesten 2 år siden sist, en ny versjon av dette produktet.  Vi har valgt å kalle det Arealplan for ArcGIS, for å betone plassen i vår systemfamilie bedre. Produktet har et søskenbarn som heter...

Side Neste