Hopp direkte til innhold

TEKNISK BLOGG

Bruk av Geodata Online-tjenester i Leaflet

For å benytte karttjenester i andre projeksjoner enn web-merkator i Leaflet er man nødt til å skru litt. Vi har lagt ut eksempelkode på hvordan man kan benytte karttjenester fra Geodata Online, eller andre ArcGIS for Server-tjenester, på GitHub. Vi har...

GeoSOSI Standard 3.0.1

Som for GeoSOSI Professional 3.0.1, drar brukeren nytte av bedre ytelse og enda bedre utnyttelse av FME. GeoSOSI Standard 3-versjoner viser seg også å være mer robuste med tanke på topologihåndtering enn de tidligere.

Ny forvaltningsmodell for veg/samferdsel

Endringene er såpass små at vi beholder grunnstrukturen i dagens modell. Vi er innstilt på å gå videre med subtyper «Sti» og «Traktorveg» til tross for at begge blir OBJTYPE = «Veglenke» - dette er et brudd på "modelleringstradisjon" hos oss, men så er...

Test av Oculus Rift - GIS og VR

Oculus Rift er noen helt rå virtual reality-briller (VR), som har vært tilgjengelige i en utvikler-versjon i en del måneder. Dette åpner for en helt nye måte å se geografiske data på. I første omgang har vi lekt oss med en eksisterende Google Street...

Nyttårsbarn fra Geodata: GeoSOSI 3.0

GeoSOSI - vår plugin til FME for håndtering av SOSI-format, har tjent norsk geodatainfrastruktur fortreffelig siden 2008. Men allerede i 2010 forelå det en prototype basert på en enklere, mer effektiv og vedlikeholdbar systemarkitektur. Dette løpet er ...

Side Forrige Side Neste