Hopp direkte til innhold

TEKNISK BLOGG

Geodataprodukter og Matrikkel 3.0

Følgende produkter er testet og funnet kompatible: GeoAreal NT for ArcGIS Desktop NT for Web Eksisterende GeoMatrikkelAksess (GMA)-versjon 2.3.8 fungerer også mot den nye versjonen. Endringer i datamodellen for 3.0 og 2.10 vil støttes fullt ut av GMA...

SOSI-formatet: Snarlig død eller kontrollert pensjonering?

SOSI-formatets snarlige død: NEI.  Grunner for å opprettholde SOSI-formatet (må ikke forveksles med tematikken eller standardiseringsprosessen) først:  All erfaring definerer et behov for et LESBART utvekslings-/rapportformat som genererer noenlunde...

GeoAreal 2.5.1 er klar!

Med nylig avholdt kurs i forvaltning av norske basisdata bak oss - det første i historien - er det en glede å melde at GeoAreal 2.5.1 er klar. I tillegg til støtte for ArcGIS 10.2 er det mange nyheter: Scripts for datamodelloppdatering Full...

Bruk av sikrede karttjenester i ArcGIS Online

Dersom du har tilgang til tjenestene fra Geodata Online, eller ønsker å ta inn sikrede tjenester fra din organsasjons egen ArcGIS Server, kan disse legges til som elementer i ArcGIS Online. Ved å lagre påloggingsinformasjonen i elementene vil man på en...

Hierarki i et Network Dataset

Når man bygger opp et Network Dataset kan man foreta mange valg. Man kan velge hvilke attributter man vil summere opp langs rutene som beregnes, og man kan sette begrensninger på hvordan rutene skal beregnes. I dette eksempelet har jeg summert totale b...

Side Forrige Side Neste