Hopp direkte til innhold

TEKNISK BLOGG

Templates, line tool og COGO-egenskaper

​Hvis du har COGO-egenskaper, som vi har i noen geoobjektklasser i våre standardmodeller for planer, vil bruk av en template med "line" tool kun gi topunktslinjer. Hvis du ønsker polylinjer, må du velge "Merge" på et selektert sett. I og for seg ikke n...

GeoSOSI 2.4 - for FME 2013

For alle som ønsker å dra nytte av nyhetene i FME 2013, er GeoSOSI 2.4 måten å få SOSI til å bli en del av dette på. Brukere av tidligere FME-versjoner vil forholde seg til 2.3.2 som siste versjon inntil videre. Denne ble releaset rett før jul, og enes...

Egenskapskontroll basert på SOSI produktspesifikasjon i ArcGIS

Data Reviewer inneholder over 40 ulike typer sjekker. Relevante sjekker for datasettet du ønsker å kontrollere, settes opp i batch. En slik batchkjøring, med etterfølgende retting av data, bør inngå som fast rutine i dataforvaltning. Objekter som...

Ny reguleringsplanmodell med endret topologi

Topologien - før var den én for hele datamodellen - er nå delt opp i fem ulike topologier. Som hovedregel dekker hver topologi et "deltema" innen reguleringsplanmodellen (juridiske objekter, hensynssoner m.m). Dette vil eliminere ulempe med dannelse av...

Side Forrige Side Neste