Hopp direkte til innhold

TEKNISK BLOGG

GeoMatrikkelAksess 2.3.7 er klar

Det er gjort endringer i håndtering av persondata og håndtering av data tilhørende noen andre tabeller tilknyttet matrikkelenheter. Støtte for direct connect - databasekoplinger er utvidet, restart av services foretas i flere tilfeller av tilkoplingsbr...

Geocortex Essentials 3.11 og Viewer for Silverlight 1.7

Innholdet i denne versjonen inkluderer Støtte for ArcGIS 10.1 Dynamic Layers Windows 8 og Windows Server 2012 Nytt Layer Security Framework: Rammeverk for finkornet autorisering av lag basert på brukere og roller. Nytt Layer Catalog Framework Layer...

64-bits geoprosessering i ArcGIS!

Med utrullingen av ArcGIS 10.1 SP1 så finnes det nå en egen installasjon for å tilgjengligjøre dette som "background" prosessering. Etter man har oppgradert Desktop eller Engine til SP1 (et krav) kan man bruke følgende  link  for å laste ned...

Side Forrige Side Neste