Hopp direkte til innhold

TEKNISK BLOGG

Innlegg tagget med «konvertering» ga 5 treff

FME 64-bit og filbasert geodatabase

Testing har vist at bruk av FME Desktop/Server 64-bit-versjoner ikke medfører problemer mot filbaserte geodatabaser der ArcGIS 64-bit background geoprocessing er installert. Dermed kjenner vi p.t. ingen god grunn til ikke å bruke 64-bitversjoner av FME...

GeoSOSI 3.4 er klar

Unicode-lesing og skriving er forbedret. Systemet egner seg nå også bedre for skreddersydd konfigurasjon i et produksjonsmiljø. Det er også gjort forbedringer relatert til FME Workbench-prosesser, i tillegg til at noen svært spesielle topologiscenarier...

GeoSOSI 3.1

Viktige nyheter er støtte for geografiske koordinater, støtte for spesifisering av høydegrunnlag ved eksport samt mulighet for å utelate SOSI tekstformateringsegenskaper. Noen feilfiks vil også ha betydning for en del brukere. Vi vil følge opp med ny...

NT Quadrileser

Det har vært etterspørsel etter konvertering av data på Quadri-format. I samarbeid med Powel ASA har Geodata utviklet NT Quadrileser, som nå blir releaset i versjon 1.0. Funksjonaliteten er p.t. konvertering av Quadri-data til geodatabase. Ta kontakt m...

Konvertering mellom punkt, linje og flate

Her følger en oversikt over hva man kan gjøre på de tre ulike lisensnivåene, samt en liten sammenfatning over tredjepartsprogrammer og scripts: ArcView Se tredjepartsprogrammer og scripts ArcEditor Linje til polygon - Forutsetningen er at man har...