Hopp direkte til innhold

TEKNISK BLOGG

Innlegg tagget med «matrikkel» ga 10 treff

GMA tilpasset ny versjon av Matrikkelen

Vi har vært nødt til å release en ny versjon av GMA for å støtte de siste endringene fra Kartverket. GMA 2.4.7 er nå nedlastbar. Ta kontakt med din kundekontakt ved behov for teknisk assistanse.

NT for Web 3.1

Vi nærmer oss en fullfunksjonell NT for Web etter at vi gikk over til GeoCortex workflow-basert funksjonalitet i versjon 3.0, releaset i juni. Siden dette har Latitude Geographics (GeoCortex) rettet et par viktige feil, som gjør at funksjonaliteten har...

Ny matrikkelversjon - ny GMA-versjon.

GMA er, som vanlig, tilpasset nyeste versjon av sentral Matrikkel. Endring denne gangen som har betydning for vår lokale kopi er ny type forretning. For å hente ned forretningsdata komplett, må GMA oppgraderes.

Ny versjon av Matrikkelen - og GMA

Generelt skal det foreligge en ny versjon av GMA hver gang sentral Matrikkel kommer i ny versjon. Det vil det gjøre denne gangen også, og vi er i rute med ny release. Denne gangen foreligger en endring i modellen for kategorien (kart-/matrikkel)Forretn...

GeoMatrikkelAksess 2.4.5

Den nye versjonen gir, som de foregående, en helt fleksibel løsning for nedlasting av matrikkeldata for lokal bruk, hvor du velger hvilke deler av matrikkelen og hvilke kommuner du trenger. Anvendelsen spenner fra generelt kartinnsyn, via beregning og...

Side Neste