Hopp direkte til innhold

TEKNISK BLOGG

Innlegg tagget med «python» ga 5 treff

Kom igang med pythonskripting!

Pythonskripting har på mange måter blitt synonymt med automatisering av arbeidsprosesser i en GIS-kontekst, og Esri har ikke ligget på latsida med videreutvikling av geoprosesseringsrammeverket. Nå er det både støtte for å lage add-ins med python  samt...

Oversette verdier i en attributtabell

Dette kan oppnåes med søk og erstatt som man kan åpne fra attributtabellen. Vil du derimot oversette flere verdier samtidig kan det være enklere å bruke Python. I Python har man noe som kalles dictionaries.  Disse kan brukes til dette formålet.   Her h...

Scripte administrering av ArcGIS for Server 10.1

Hvis man ser på eksemplene på resources.arcgis.com ser man at det skal en del linjer med kode til for å få dette til å gå: http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/Example_Query_the_ArcGIS_Server_logs/0154000005qn000000/ Heldigvis er d...

Skripting av geoprosesseringsrutiner med ArcPy

I ArcGIS 10 er det nå (endelig) “full” støtte for python rett ut av boksen - geoprosesseringen har nå blitt “PYTHONIC” For de av dere som har vært litt borti script-tools tidligere, så har dere importert geoprocessing modulen ved å kalle på...

VBA og ArcGIS Desktop 10

Det har vært litt forvirring angående når Esri slutter å supportere VBA. Tidligere er det blitt nevnt at ArcGIS 10 ikke vil har VBA støtte, men dette er altså ikke helt riktig. Det som uansett er sant er at støtte for VBA vil forsvinne og at ArcGIS...