Hopp direkte til innhold

BRANSJER

Private og offentlige virksomheter over hele verden integrerer geografiske informasjonssystemer (GIS) med sine øvrige IT-systemer. Hovedårsaken er at GIS leverer kart, data, analyser og applikasjoner som hjelper deg å ta bedre beslutninger.

Her finner du informasjon om hva vi kan gjøre for din bedrift!

Kundehistorier

Vil du vite hvordan andre bedrifter bruker GIS-løsninger? Vi leverer kartløsninger og produkter til bedrifter i mange ulike bransjer. Her kan du få inspirasjon og ideer til hvordan du kan utnytte GIS i din organisasjon.

Foto: Jon Glittenberg

Stat, fylke og kommune

Vi tilbyr løsninger som dekker mange av de behov som virksomheter i stats-, fylkes- og kommuneadministrasjonen har for kartbaserte løsninger. Løsningene hjelper virksomheter med å effektivisere prosesser og gir bedre beslutningsgrunnlag gjennom å lever...

Næringsliv

Uavhengig av bransje, er din forretningsmessige suksess avhengig av at du tar smarte beslutninger raskere enn dine konkurrenter.  Bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) gir økt forståelse for ditt marked, fordi du raskt kan hente inn og analyse...

Nasjonal sikkerhet

Beredskap og krisehåndtering er samfunnskritiske oppgaver. Regjeringens ansvar for forebygging er forankret i Soria Moria-erklæringen, og vektlegger en effektiv utnyttelse av nasjonale ressurser for å håndtere uforutsette hendelser. Vi tilbyr løsninger...

Foto av: Bymiljøetaten

Samferdsel

Vi leverer løsninger for å kartlegge, forvalte og utnytte informasjon om samfunnskritisk infrastruktur. Kart og geografiske analyser gir en unik oversikt over egne ressurser, utstyr og eiendeler. Det bidrar til mer effektiv drift og et bedre...

Petroleum

Vi har løsninger som støtter oljeselskapene i alle ledd av verdikjeden, samt løsninger for leverandører av data og tjenester til bransjen. Vårt mål er å gjøre ditt selskap mer effektivt og lønnsomt ved å forenkle og forbedre arbeidsoppgaver,...

Natur og miljø

Norge forvalter enorme naturressurser innenfor fiskeri, skogbruk, olje og gass, og våre løsninger bidrar til en bærekraftig utnyttelse og rett vern av disse. Vår kjernekompetanse er å integrere GIS med andre fag- og forretningssystemer som gir brukerne...

Undervisning

Gjør undervisningen spennende med gode verktøy!  Ved å bruke kartteknologi og visualiseringsverktøy i undervisningen blir kvaliteten på prosjekter og oppgaver bedre. Kartene gir et overblikk over ulike data og du kan analysere og se unike sammenhenger....