Hopp direkte til innhold

Sikrer høy kvalitet hos lesere med Geodata Online

amedia har inngått avtale med Geodata for å tilby kart av høy kvalitet til lokalaviser og annonsetilbud landet over.

Bakgrunn

amedia er landets nest største mediekonsern med en omsetning på 4,6 milliarder kroner og om lag 2 500 ansatte. Konsernet er den største aktøren innenfor lokale medier i Norge og har virksomheter innenfor områdene avis, trykk, digitale medier, magasiner, annonsesalg og distribusjonsselskaper. Innenfor konsernet finnes flere av landets ledende lokalaviser, som Bergensavisen, Romerikes Blad og Nordlys, samt annonsetjenester som Zett.no, Eiendomsnett.no og lokale rubrikktorg. amedias virksomhet er fundert på ideen om lokalavisen som limet i det lokale samfunnslivet. Konsernets visjon er å gi kunnskap, mening og glede, gjennom en strategi som blant annet sier at amedia skal spille en aktiv rolle i kommende strukturendringer i det norske mediemarkedet.

Enklere hverdag

A-pressen må kunne levere lokale og regionale kart med høy grad av kvalitet, og på kartkvalitet skilte Geodata seg ut med lokale kart som har et høyt detaljnivå

Bjørn Tore ØrenProduktsjef rubrikk i A-pressen

Tidlig på høsten 2011 innledet amedia dialog med Geodata og flere andre GIS-leverandører, basert på behov for en ny kartløsning for sine rubrikk- og avissatsinger. amedia forespørsel i markedet dreiet seg i utgangspunktet om tre hovedleveranser:

 • Resultatvisninger for bolig i kart, og kart til Eiendomsnett
 • Kartutsnitt til enkeltannonser
 • Illustrasjonskart til nyhetssaker i lokalavisene, både på papir og online

Geodatas løsning

Vurderingen av de ulike leverandørene gikk raskt og valget falt til slutt på Geodatas løsning, Geodata Online. Portalen gir tilgang til oppdaterte, raske og gode bakgrunnskart for Norge – basert på kartdata fra blant annet Statens kartverk, Geovekst og Oslo kommune. I tillegg tilbyr portalen dynamiske karttjenester med høy grafisk kvalitet egnet for utskrift og eksport. For Geodata er ytelse viktig, og for å kunne garantere god ytelse, skalerbarhet, og høyt servicenivå har Geodata valgt å kjøre Geodata Online i skymiljøet på Amazon EC2.

Geodata Online kommer også med utvalg av ekstra GIS-tjenester. Dette omfatter blant annet énlinjesøk, geokoding, ruteberegning samt stedsnavn-, adresse- og eiendomssøk. Tjenestene benytter hele tiden oppdaterte grunnlagsdata.

”amedia må kunne levere lokale og regionale kart med høy grad av kvalitet, og på kartkvalitet skilte Geodata seg ut med lokale kart som har et høyt detaljnivå. Det innebærer at også de av våre lokalaviser som dekker mindre befolkede strøk kan levere lokale kart som gir leserne korrekt geografisk informasjon,” sier Bjørn Tore Øren, produktsjef rubrikk i amedia.

amedia har gode resultater å vise til

amedia sentralt leverer ferdigutviklede kartverktøy som en tjeneste til lokalavisene i konsernet. amedia benytter kart og tjenester fra den nettbaserte løsningen Geodata Online, og utvikler disse videre slik at verktøyet blir mest mulig relevant for de ulike lokalavisene, både på bolig- og nyhetsstoff.

”Geodata Online leverer kart som er så funksjonelle og detaljrike at lokalavislesere fra Tvedestrand i sør til Hammerfest i Nord får tilgang på samme kvalitet i produktet. amedia leverer lokale rubrikktorg til flere konserneksterne aviser - for eksempel Hallingdølen og Avisa Valdres - som også får med de nye kartene fra Geodata,” sier Øren.

Teamet har utviklet produktet videre ved å jobbe med utseendet og grensesnittet. Blant annet har kartet nå også en miniatyrvisning som ligger over Geodatas kartlag og navigasjonsmulighetene følger nå med inn i kartløsningen. amedia satser på å gjøre ytterligere utvikling, blant annet ved å legge til elementer som:

 •    Clustering av kartdata
 •    Berike kartet med andrelagsinfo
 •    Administrative grenser – som kjøreavstand etc.
 •    Points of interest: sykehus, barnehage, offentlig kommunikasjon etc.

Til forskjell fra konkurrerende rubrikktjenester har amedia et lokalt fokus, med et mål om å være den mest attraktive markedsplassen for lokale kjøp og salg. Lokalavisene i Norge har tradisjonelt opparbeidet sterke posisjoner i sine dekningsområder, og de fleste av amedia aviser har dekningsgrad over 70 %. Lokalavisenes posisjon betyr også at leserne forventer at tilbudet kontinuerlig utvikler seg, med gode verktøy og produkter for lokalmiljøet. Samtidig satser amedia nå tungt på eiendom, blant annet gjennom tjenesten Eiendomsnett. Lokalavisene er ekstremt bevisste på bolig, og dyrker nære samarbeid med lokale meglere. Kart har lenge vært en mangel i denne satsingen, og ble etterspurt som en viktig brikke i tilbudet. Kart er fortsatt relativt nytt for lokalavisene i konsernet, men så langt er brukerne svært positive til det nye verktøyet.

Høy servicegrad og rask levering

”Samarbeidet med Geodata har utelukkende vært positivt. I tillegg til å levere det beste kartproduktet, har Geodata høy servicegrad og er raske på levering. I denne prosessen har også Geodata fungert som rådgivere i den interne utviklingen og amedia kommer til å fortsette å benytte seg av Geodatas konsulenter. Oppstarten med Geodata har vært en god læringsprosess for oss,” sier Bjørn Tore Øren.

amedia

amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernet 2,5 millioner lesere,lyttere og brukere.

Kontakt oss

 • Morten Andre Hjallum

  Morten Andre Hjallum

  Key Account Manager

  Tlf: +47 900 83 290