Hopp direkte til innhold

Nytt webbasert verktøy gir raskere analyse

Når man skal etablere en ny eller omprofilere en allerede eksisterende butikk, er riktig informasjon om befolkningsgrunnlag, konkurrent-informasjon og demografi i området en viktig faktor. Og man trenger denne informasjonen raskt. Dette var et av kravene Coop hadde da de begynte å bruke den nye webbaserte Location Analytics fra Geodata.

 - En av de største forskjellene med det nye analyseverktøyet er at det har senket brukerterskelen betraktelig, forklarer avdelingssjef butikkutvikling i Coop, Ole Martin Grønhaug. – Det nye webgrensesnittet er langt mer brukervennlig og gjør det lettere å gjennomføre en analyse, på kortere tid. Analyseverktøyet Location Analytics utfører raske analyser basert på både konkurrentinformasjon, geografiske og demografiske parametere som: Alder, kjønn, bosted, inntekt, trafikksituasjoner og liknende. Dette er viktig informasjon som er avgjørende om en butikketablering eller omprofilering vil være lønnsom eller ikke.

Alt på ett sted

- I den gamle løsningen vi hadde, måtte man bestille dokumentasjon via analyseverktøyet, men med den nye webbaserte løsningen får vi informasjonen umiddelbart presentert i en rapport, sier Grønhaug. Den nye løsningen muliggjør at vi kjapt får informasjon fra ulike leverandører som blant annet Nielsen, Statistisk sentralbyrå, samt kartdata fra Geodata. I tillegg gjør webløsningen det mulig å være mobil når man for eksempel skal på byggmøte. – En av de største fordelene med det nye verktøyet er at vi kan gjennomføre en analyse på stedet, på mobile enheter som iPad, laptop eller lignende. Slik får vi raskt svar på parametere som omsetningsestimering, kundegrunnlag og adkomstmuligheter som gir et bilde av konkurransesituasjonen, forklarer Grønhaug.

Tidsbesparende

Geodatas Location Analytics, er utviklet slik at «hvem som helst» kan gjennomføre analysen. Verktøyet skulle være lett og forstå. Brukervennlighet har altså vært en av de viktigste parameterne og ta hensyn til under utviklingen, og klart forankret i  hvem brukeren er.

Vi er meget godt fornøyd med denne nye løsningen. Vi sparer mye tid og arbeid ved at vi får all informasjon fra ett sted. Vi får et annet innblikk når informasjonen vises i et kartsystem

 

Etter at de har samlet mye informasjon på ett sted har de et godt beslutningsgrunnlag på hvordan de skal gå videre: Skal man ta action her, eller vil det bli for dyrt? – Feiletableringer er kostbare, derfor er det viktig at man har et pålitelig verktøy som gir oss informasjon og som bidrar til å minimere faren for dette. Med denne nye webløsningen får vi svar på mange spørsmål raskere enn tidligere, som gjør jobben vår mye lettere, avslutter Grønhaug.

Coop

Coop er navnet på den samlede virksomheten til forbrukersamvirket i Norge. Under Coop-navnet finner vi 112 samvirkelag, deres fellesorganisasjon Coop Norge SA med datterselskaper, deriblant vareforsyningsselskapet Coop Norge Handel AS og eiendomsselskapet Coop Norge Eiendom AS som de to største, samt Smart Club AS. Cirka 22.500 mennesker har i dag Coop som sin arbeidsplass og nesten én av fire handleposer kommer fra en Coop-butikk.

Kontakt oss

  • Geirulv Storaker

    Geirulv Storaker

    Key Account Manager

    Tlf: +47 913 76 276