Hopp direkte til innhold

Geografisk oversikt over Norges miljøstatus

Med miljøinformasjonsloven i hånd og Stortingsmeldingen ”Rikets miljøtilstand” i ryggen vises Norges miljøstatus nå på internettkart. Sammen med Geodata har landets miljøeksperter utviklet en karttjeneste som gir oversikt og kunnskap – www.miljostatus.no

Sammen med SFT er det Direktoratet for naturforvalting, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt som står bak prosjektet. En viktig oppgave har vært å gjøre miljøinformasjon tilgjengelig for publikum.

- Det ville vært en umulig oppgave dersom vi skulle presentert denne informasjonen i tabeller og tekst, forteller prosjektleder Anne Gøril Aas i SFT.

Aas ønsker å trekke frem to store gevinster med geografiske informasjonssystemer (GIS):

  • Unik visualisering av miljødata
  • Kart gir foruten fugleperspektivet stor nærhetsfølelse, og det gjør informasjonen mer personlig for den enkelte.

Visuelt engasjerende

Hovedmålsetting med tjenesten er å samle stedfestet miljørelatert informasjon. Tidligere var denne informasjonen spredt, og kun tilgjengelig ved direkte kontakt med de aktuelle etater og forskningsinstitutter.

Ved å trekke ut flere typer data online fra ulike kilder, gir miljostatus.no mye informasjon. Blant annet, hvor finnes:

  • Forurensede områder
  • Vernede naturområder
  • Statlig sikrede friluftsområder
  • Kulturminner

Kartene er ett av de få som også inkluderer Svalbard. Dataene er nøyaktig stedfestet inn i navigerbare kart og de ulike kartlagene kan kombineres med hverandre. Med et klikk i kartet på et tema hentes detaljert informasjon direkte, om for eksempel utslipp til vann og luft. Disse opplysningene kan kombineres med hvilke plante- og dyrearter som er observert i samme område.

- Vi når målgruppene våre på en helt ny måte. Blant de ivrigste brukerne er elever og studenter, men også medier og politikere har stor nytte av denne tjenesten, sier Aas.

Hun trekker også frem at de ulike kartene linkes sammen med tekst og statistikk som gir svar på mange spørsmål. Hvordan påvirker for eksempel dårlig vannkvalitet miljøet for mennesker og dyr. Og tilbakemeldingene fra brukerne er oppløftende.

- Det å gjøre tabeller og tekst levende gir økt fokus på miljøspørsmål og stort engasjement i lokalmiljøene, forteller Aas.

Etablerte et utviklingsmiljø

Sammen med GIS ekspertene i Geodata og miljøekspertene ble det etablert et spennende utviklingsmiljø.

- Konsulentene vi samarbeidet med fikk raskt innsikt i våre utfordringer. Det å dra nytte av to fagmiljøer som er ledende på hvert sitt område er både faglig givende, og det gir gode løsninger, avslutter Aas.

Miljøstatus.no

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak.