Hopp direkte til innhold

Lar sykehuset komme til barna

Hjemmesykehuset er først i Norden med å ta i bruk avansert GIS-teknologi for å gi et mest mulig effektivt hjemmetilbud til pasientene.

Barna blir raskere friske

Syke barn har det best hjemme. Det er det sterke og enkle formålet med prosjektet Avansert hjemmesykehus for barn, som startet opp ved Ullevål universitetssykehus høsten 2008. I dag er hjemmesykehuset et etablert tilbud som omfatter 15 erfarne medarbeidere med høy kompetanse, blant dem 13 sykepleiere, en barnepleier og en lege som reiser ut til pasientene. Ved å tilby behandling i kjente og trygge omgivelser kan sykehuset realisere en rekke gevinster, for hvert enkelt barn og hver enkelt familie, samt for sykehuset og samfunnet for øvrig.

Kjernen er at barna blir raskere friske, og at traumet ved å bli innlagt på et sykehus blir kraftig redusert. Samtidig er det allestedsnærværende kravet til effektivisering i helsesektoren et sterkt argument for hjemmesykehuset. Selv omsorg for syke barn inngår i et større regnestykke som stiller krav til optimal ressursutnyttelse.

- Hjemmesykehuset har blitt svært godt mottatt blant foreldrene vi møter. Vi ser klare tegn på at barn både blir raskere friske, og at belastningen på familien blir vesentlig redusert. Dette er også et svært kostnadseffektivt tilbud, fordi behandling i hjemmet koster samfunnet om lag en tredel av en innlegging ved et sykehus. Hovedårsaken er at vi bruker langt mindre tid på hver pasient når de bor hjemme hos sin familie, sier Vigdis Ziener, prosjektleder for hjemmesykehuset.

Ressursutnyttelse ved innovativ bruk av teknologi

I dag behandler hjemmesykehuset blant annet premature barn, barn med ernæringsrelaterte behov og barn med ulike kreftdiagnoser. Oppgavene varierer fra generelt tilsyn, intravenøs medisinering og blodprøvetaking til ammeveiledning. For å utnytte ressursene best mulig har hjemmesykehuset satset på innovativ bruk av teknologi, blant annet gjennom en GIS-løsning fra Geodata. Målet er å yte et mest mulig effektivt tilbud til pasientene.

GIS-løsningen gir hjemmesykehuset mulighet til å håndtere et større antall pasienter enn tidligere, gjennom effektivisering av en rekke behov knyttet til planlegging og daglig drift:

  •  Gir riktig kompetanse på rett sted ved å koble pleiebehov opp mot kompetanse
  •  Beregner optimale kjøreruter
  •  Sikrer at riktig behandling skjer til riktig tid

Reisetid er en kritisk faktor for et hjemmesykehus som opererer i hovedstaden. Innenfor en times reise bor det om lag 330.000 barn og unge fra 0 til 18 år, og sykehuset har pasienter i alle deler av Oslo. Avhengig av behandlingsbehov skal pasientene ha fra ett til fire besøk daglig.

- GIS-systemet gjør det enklere for oss å effektivisere hverdagen. Dette blir stadig viktigere for oss nå som vi vokser og får flere pasienter

Vigdis Margrethe ZienerSeksjonsleder, hjemmesykehus, Oslo universitetssykehus

Frigør tid og energi til viktige oppgaver

Hjemmesykehuset bruker i dag mindre tid på planlegging av medarbeidernes arbeidsdag. Samtidig bruker hver enkelt mindre tid på transport, noe som frigjør tid og energi til viktige oppgaver. Ziener ser at systemet gir en rekke muligheter som vil bli viktige i fremtiden. Oppgaver som i dag løses manuelt skal automatiseres. I fremtiden vil eksempelvis kjøreruter kunne vises på mobile enheter, eksempelvis mobiltelefon, som behandleren har med seg.

- Dette er begynnelsen for oss, både GIS-systemet og vår bruk skal videreutvikles. Etter planen vil vi ha mulighet til å løse mer avanserte oppgaver ute hos pasientene basert på tilgang til mer teknisk utstyr, for eksempel mobilt røntgen. Da skal disse ressursene også inn i systemet for å utnyttes best mulig, sier Ziener.

Oslo universitetssykehus, hjemmesykehus

Avansert hjemmesykehus (Ahs) gir tilbud til barn og ungdom 0-18 år om behandling og pleie hjemme i stedet for på sykehuset. Ahs består av erfarne sykepleiere, spesialsykepleiere, barnepleier og lege.

Kontakt oss

  • Øyvind Røe

    Øyvind Røe

    Key Account Manager

    Tlf: +47 917 29 039