Hopp direkte til innhold

Næringsliv

Uavhengig av bransje, er din forretningsmessige suksess avhengig av at du tar smarte beslutninger raskere enn dine konkurrenter. 

Bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) gir økt forståelse for ditt marked, fordi du raskt kan hente inn og analysere store mengder data. Vi leverer markedsinformasjon og geografiske analyseverktøy som hjelper deg med raskt å etablere faktabaserte beslutningsunderlag for ditt behov. 

Se demoer og kundeeksempler på ArcGIS Online

Detaljhandel

Skal du etablere en ny butikk? Eller analysere hvor godt din butikk presterer? Hvem er egentlig dine kunder og hva er deres handlevaner? For å øke lønnsomheten i din bedrift er det viktig å ta beslutninger basert på god informasjon og grundige analyser...

Telekommunikasjon

Ønsker du å finne de mest attraktive områdene for fiberutbygging? Eller ønsker du å tilby dine kunder best mulig dekning? For å øke lønnsomheten i din bedrift er det viktig å ta beslutninger basert på god informasjon og analyser. Våre kartløsninger lar...

Forsikring

Ønsker du lokalkunnskap om risiko, demografi og eiendom i hele Norge? Ønsker du å prise riktig i markedet? Ønsker du å raskt kunne hjelpe dine kunder når uventede hendelser oppstår?

Media

Våre løsninger favner om alt fra informative og interaktive kartillustrasjoner digitalt og på papir, til verktøy for effektiv og målrettet markedsføring. Vi hjelper deg med å få et konkurransefortrinn i et marked der kampen om annonseinntekter og kunde...

Eiendom

Ønsker du en rask og grundig oversikt over din eiendomsportefølje? Ønsker du til enhver tid å ha oversikt over dine leiekontrakter og status på disse? Våre kartløsninger lar deg se dine data i en geografisk kontekst slik at du får god innsikt og oversi...

Transport

Ønsker du å finne nye eller optimalisere eksisterende leverings-/budruter? Eller ønsker du å kommunisere bedre med budene ute i felten? Optimalisering av budruter og effektiv ruteplanlegging kan spare din bedrift for store kostnader knyttet til leverin...