Hopp direkte til innhold

Ta vare på dine kunder

Ønsker du lokalkunnskap om risiko, demografi og eiendom i hele Norge? Ønsker du å prise riktig i markedet? Ønsker du å raskt kunne hjelpe dine kunder når uventede hendelser oppstår?

Svært mye av informasjonen man støtter seg på i beslutningsprosesser er geografisk. I stedet for å måtte hente – og sammenstille - denne informasjonen fra mange ulike kilder, får du nå alt samlet i ett system.

Våre kartløsninger lar deg se dine data i en geografisk kontekst slik at du enklere kan finne nye kunder, ha oversikt over, og utbedre, eksisterende tilbud.

Få oversikt over dine kunder

Ved å samle risikodata i ett kart sammen med informasjon om dine kunder og skadehistorikk kan du få en rask og grundig oversikt over om dine kunder befinner seg i områder utsatt for ras-, brann-, eller flomfare.

 Flom

Prospektering av nye kunder

Gjennom å sammenstille eiendomsinformasjon, demografiske-, og riskikodata i et kart kan du raskt identifisere attraktive kunder/prospekter, og dermed gjøre målrettet markedsføring. Kartløsningen kan også fange opp attraktive kundehenvendelser fra hjemmeside, og automatisk plassere disse ut i fra attraktivitet/risikoscore, slik at du sitter igjen med de mest attraktive leads og prospektene.

Se eksempler på hvordan forsikringselskaper bruker  stordata

Ta riktige beslutninger basert på analyser

Samler du data fra både interne og eksterne datakilder og gjør analyser i et kart kan du se sammenhenger du vanligvis ikke ville oppdaget.

Pris riktig

Tidligere ble prisene justert etter risikovurderingen av en hel postsone. Nå kan du for eksempel vite nøyaktig hvor utsatt huset dine kunder bor i er og prise deretter. Ved å analysere egen skadehistorikk med risikodata (flom, skred, brannsmitte mfl.) og adresseinformasjon får du detaljert informasjon som hjelper deg med å lage en mer nøyaktig prismodell.

Reduserer risiko ved bruk av kumuler

Kartet gjør det enkelt å lage områder som har fått akkumulert maks antall ønskelige kunder (kumuler). På den måten kan ditt selskap hindre uforutsigbare og høye kostnader om uhellet skulle være ute. Unngå at du  forsikrer for mange hus som befinner seg i felles faresone ved branntilløp, og/eller hus som befinner seg i en felles risikosone for flom/vannskader.

Les hvordan løsningene gir If flere muligheter

kart

Skap samhandling

Våre løsninger gjør kart, data og applikasjoner lette å finne, dele og bruke. All informasjon kan tilgjengliggøres på web og mobile enheter noe som gjør det enkelt å samarbeide på tvers av fagområder og lokasjoner.

Effektive besøks- og ruteplaner for dine takstmenn

Du kan få oversikt over tilgjengelig personell og koordinere befaringer direkte i løsningen. Ved å kartlegge behov og tilgjengelighet kan du sette opp effektive besøks- og ruteplaner for dine takstmenn og saksbehandlere.

Enklere saksbehandling

Gjennom kartet får du et oversiktlig og godt arbeidsverktøy for dine saksbehandlere. Dokumentasjon og rapporterering av skaden kan gjøres direkte i kartet ute i felt. Dette sørger for sømløs informasjonsflyt i skadeoppgjøret, og forenkler saksbehandlingen.

Mobile enheter

Gi dine kunder en enklere hverdag

Visualiser og del informasjon på en intuitiv måte

Ved hjelp av kartet kan informasjon og planer visualiseres på en enkel og effektiv måte, og deretter deles med dine ansatte eller med publikum og presse.

Bruk kart og applikasjoner til å raskt og enkelt opplyse dine kunder om hvor nærmeste servicested eller takstmann befinner seg hvis en skade på bil eller hus skulle oppstå.

Mann med iPad

Når data fra flere ulike kilder kombineres og sys sammen til en helhet ser man helt andre dimensjoner enn dem man ellers ville ha sett. Det er svært nyttig for oss at alle disse dimensjonene nå kan kombineres i en kartapplikasjon

Petter DybdahlForetningsutvikler, If

Kontakt oss

 • Toni Mikkola

  Toni Mikkola

  Teknisk Rådgiver

  Tlf: +47 416 03 479

 • Christer Sandum

  Key Account Manager

  Tlf: +47 911 55 190