Hopp direkte til innhold

Finn nye områder og kunder

Ønsker du å finne de mest attraktive områdene for fiberutbygging? Eller ønsker du å tilby dine kunder best mulig dekning? For å øke lønnsomheten i din bedrift er det viktig å ta beslutninger basert på god informasjon og analyser. Våre kartløsninger lar deg se dine data i en geografisk kontekst slik at du enklere kan finne nye kunder, ha oversikt over, og utbedre eksisterende tilbud

Hvor befinner dine kunder seg? 

Kartet kan hjelpe deg med å samle data fra ulike kilder slik at du kan se dagens situasjon, få en oversikt over den historiske utviklingen og lage planer for fremtiden.

Du får en raskt oversikt over egne data som informasjon om hvor dine kunder befinner seg, eksisterende infrastruktur, kundehenvendelser og feilmeldinger. De interne dataene kan berikes med data som bedriftsregister, demografi og grunnforhold som bidrar til å identifisere nye og attraktive områder (greenfields), samt oppsalgsmuligheter (fortettingssalg). Det betyr at du raskt kan nå markedet og finne strategiske områder for vekst.

Se hvordan norske bredbåndselskaper bruker stordata for å kartlegge attraktive områder for fiberutbygging

Les om hvordan Broadnet får presis og kostnadseffektiv fiberutrulling

 kart

Identifiser attraktive kunder

Samler du data fra en rekke ulike databaser og gjør analyser i et kart kan du se sammenhenger du vanligvis ikke ville oppdaget.

Ved å analysere informasjon om befolkningstetthet og mobil-, fiber, - og 4G- nettets eksiterende kapasitet får du en god oversikt over dine tilbud. Dataene kan videre brukes til å gjøre automatiserte og grundige deknings- og kostnadsanalyser. Det betyr at din bedrift kan jobbe målrettet med å identifisere attraktive kunder i markedet. 

Les om hvordan Telenor beholder ledetrøyen ved hjelp av GIS

Skap samhandling 

Våre løsninger gjør kart, data og applikasjoner lette å finne, dele og bruke. All informasjon kan tilgjengliggøres på web og mobile enheter noe som gjør det enkelt å samarbeide på tvers av fagområder og lokasjoner.

Med kartet som en felles sammhandlingplattform kan brukere kommunisere  på tvers av verdikjeden, og effektiviteten og kvaliteten på arbeidet øker. Salg, marked og ledelse kan sammen identifisere attraktive markeder. Ønskede kartdata kan videre enkelt deles til utbyggere og entreprenører for oversikt, registrering og kvalitetssikring av data i felt. Salgsmedarbeidere får en oversikt over hvilke kunder de skal besøke/ringe, og kan rapportere salg fortløpende via kartet. 

Mobile enheter

Visualiser og del informasjon på en intuitiv måte

Ved hjelp av kartet kan informasjon og planer visualiseres på en enkel og effektiv måte, og deretter deles med dine ansatte eller med publikum og presse.

Du kan for eksempel bruke kart og applikasjoner til å vise dine kunder hvordan dekningen er der de er, og på den måten kan de være trygge på at de har like god dekning på hytta som hjemme.

Se ICE sitt dekningskart

Les om Telenor sin dekningsapp

Mann med iPad

Kunder som bruker våre løsninger

Våre løsninger er i bruk hos selskaper som Telenor,  Broadnet, ICE Altibox og Viken Fiber.

«GIS gjør det mulig for oss å utnytte de ressursene vi har, og se dem i sammenheng. Det er et viktig ledd i vårt arbeid for å gi kundene best mulig dekning over hele landet – enten det dreier seg om mobil, fiber eller 4G.»

Jan-Henrik NilsenSystem Manager, Telenor

Kontakt oss

 • Toni Mikkola

  Toni Mikkola

  Teknisk Rådgiver

  Tlf: +47 416 03 479

 • Morten Andre Hjallum

  Morten Andre Hjallum

  Key Account Manager

  Tlf: +47 900 83 290