Hopp direkte til innhold

NASJONAL SIKKERHET

Beredskap og krisehåndtering er samfunnskritiske oppgaver. Regjeringens ansvar for forebygging er forankret i Soria Moria-erklæringen, og vektlegger en effektiv utnyttelse av nasjonale ressurser for å håndtere uforutsette hendelser.

Vi tilbyr løsninger for å håndtere sentrale utfordringer innen datadeling og samhandling, basert på åpne internasjonale standarder og verktøy tilpasset sluttbrukerne.

Se kundeeksempler og demoer på ArcGIS Online

Forsvar

Esri teknologi benyttes idag innenfor en lang rekke ulike områder innenfor forsvar,- og etterretning. Med vår lange erfaring og brede kompetanse innen utnyttelse av GIS for forsvar, samt god kjennskap til forsvarets behov, har vi et godt fundament til ...

Foto av: Søren Storm Hansen

Politi

GIS er svært verdifullt for alle aspekter av politiarbeid. Stadig flere ansvarsoppgaver og økende press fra både publikum og myndigheter, setter store krav til Politiet og deres arbeid. GIS kan hjelpe med å utnytte den massive mengden lokasjonsbaserte...