Hopp direkte til innhold

Natur og miljø

Norge forvalter enorme naturressurser innenfor fiskeri, skogbruk, olje og gass, og våre løsninger bidrar til en bærekraftig utnyttelse og rett vern av disse. Vår kjernekompetanse er å integrere GIS med andre fag- og forretningssystemer som gir brukerne tilgang til et geografisk datavarehus.

GIS adresserer sentrale utfordringer innen informasjonsdeling og samhandling, med mer effektive kjerneprosesser og fagsystemer som resultat.

Se kundeeksempler og demoer på ArcGIS Online

Miljø- og ressursforvaltning

Kanskje den viktigste oppgaven samfunnet står ovenfor er å sørge for en bærekraftig utnyttelse og tilstrekkelig vern av våre dyrebare naturressurser, både på lokalt og globalt nivå.

Foto av: Greger Ravik

Skog

Skogbruket er en bransje med lange tradisjoner når det gjelder bruk av GIS, både internasjonalt og i Norge. GIS-verktøy er til stor nytte i alle ledd i skogbruksnæringa og Esri har vært den ledende leverandøren av GIS-teknologi.