Hopp direkte til innhold

Miljø- og ressursforvaltning

Kanskje den viktigste oppgaven samfunnet står ovenfor er å sørge for en bærekraftig utnyttelse og tilstrekkelig vern av våre dyrebare naturressurser, både på lokalt og globalt nivå.

Våre løsninger benyttes i den offentlige forvaltningen til å kartlegge og forvalte kunnskap om, og status på, våre naturressurser innen tema som vann og vassdrag, arter og naturtyper, dyr og fugleliv, jakt, fiske og friluftsliv etc.

Med kraftig funksjonalitet for å visualisere, analysere og simulere slike data, er GIS et viktig verktøy for:

 • Konsekvensutredning
 • Planlegging av vern og tiltak
 • Miljøovervåkning
 • Ressurskartlegging og optimalisering

Mange av problemstillingene innenfor miljø og naturressursforvaltning er svært tverrfaglige, dessuten er informasjonsformidling en viktig, ofte lovpålagt, del av arbeidet. Våre løsninger er utformet på prinsipper om samhandlig og informasjonsdeling. Det gjør det enkelt for brukerne å dele kompetanse på tvers av fagmiljøer, involvere befolkningen og bygge videre på andres resultater og kompetanse.

Noen av våre kunder innenfor miljø og ressursforvaltning er

 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE
 • Miljødirektoratet (tidligere DN og Klif)
 • Norges Geologiske Undersøkelse, NGU
 • Norges Geotekniske Institutt, NGI
 • Havforskningsinstituttet

Kontakt oss

 • Siril Hafstad

  Siril Hafstad

  Acount Manager

  Tlf: +47 952 92 635

 • Roy Svarliaunet

  Roy Svarliaunet

  Key Account Manager

  Tlf: +47 904 03 518