Hopp direkte til innhold

Skog

Skogbruket er en bransje med lange tradisjoner når det gjelder bruk av GIS, både internasjonalt og i Norge. GIS-verktøy er til stor nytte i alle ledd i skogbruksnæringa og Esri har vært den ledende leverandøren av GIS-teknologi.

I Norge er Geodata den ledende leverandøren av GIS til skogbruket og blant kundegrunnlaget finner vi:

 • Private skogeiere
 • Skogeierforeninger
 • Kommuneskoger
 • Skogplanselskap
 • Skogentreprenører
 • Utdanningsinstitusjoner innen skogbransjen
 • Statlige institusjoner/selskaper (Skog og Landskap, Statskog, Jordskifteretten etc.)

Skogbruksnæringa er inne i økonomisk tøffe tider, og krav til effektivisering presser seg frem på stadig nye områder. Vi har, takket være Esris bredde i produktportefølgen, levert løsninger som dekker de fleste behov knyttet til forvaltning av skog.

Sammen med våre kunder har vi bl.a utviklet følgende løsninger

 • Feltbruk (Mobile løsninger basert på iOS, Android og Windows)
 • Fremskriving og verdisetting
 • Utarbeidelse og produksjon av skogbrukplaner
 • Jakt og friluftsliv
 • Skogbruksplaner for Garmin håndholdte GPSer  

Kontakt oss

 • Øyvind Røe

  Øyvind Røe

  Key Account Manager

  Tlf: +47 917 29 039

 • Roy Svarliaunet

  Roy Svarliaunet

  Key Account Manager

  Tlf: +47 904 03 518