Hopp direkte til innhold

Petroleum

Vi har løsninger som støtter oljeselskapene i alle ledd av verdikjeden, samt løsninger for leverandører av data og tjenester til bransjen. Vårt mål er å gjøre ditt selskap mer effektivt og lønnsomt ved å forenkle og forbedre arbeidsoppgaver, dataforvaltning og geografisk oversikt.

Se kundeeksempler og demoer på ArcGIS Online

Foto: OLF/Anne Lise Norheim
Foto: OLF/Anne Lise Norheim

Leting

For å lykkes i leteprosessen må du forstå sammenhengen mellom ulik informasjon. Kart og geografiske informasjonssystemer (GIS) er nyttige verktøy i denne prosessen. Sammenstill geografiske og kulturelle data, og analyser hvilke områder du ønsker å se...

Utbygging

Etter at funnet er gjort starter en kompleks vurdering av hvordan oljen eller gassen trygt og effektivt skal bringes opp av havbunnen, og deretter inn til land. Det er snakk om store investeringer, og du må evaluere om eksisterende infrastruktur kan...

Produksjon

Produksjonsfasen er kompleks, hektisk og i konstant endring. Med kartet i sentrum får du oversikt over produksjonstall, arbeidsordre, mennesker, installasjoner og værsituasjon, i ett og samme grensesnitt. Du kan skape et felles operasjonsbilde som sørg...

Foto av: OLF/Tom Haga
Foto av: OLF/Tom Haga

HMS

Miljø og mennesker er sårbare. Ved alle operasjoner innen olje og gass er det derfor viktig med fokus på HMS. Ved å sammenstille data i en kartløsning er det enklere å ta gode beslutninger slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en god måte.