Hopp direkte til innhold

Helse, miljø og sikkerhet

Miljø og mennesker er sårbare. Ved alle operasjoner innen olje og gass er det derfor viktig med fokus på HMS. Ved å sammenstille data i en kartløsning er det enklere å ta gode beslutninger slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en god måte.

Kartet gir deg oversikt

Kartet hjelper deg å samle informasjon slik at du kan forstå den historiske utviklingen, se dagens situasjon, og planlegge for framtiden.

Jobber du med riggflytt må du skåne dyreliv og unngå skipstrafikk. Ved å sammenstille data over fiskegarn, vrak, gasslommer, koraller, fisk osv. i et kart kan du enklere forstå miljørisikoen. Og med tilgang til detaljerte og oppdaterte inspeksjonsdata blir arbeidet raskere, enklere og sikrere.

Foto: Fugro

Vurder risiko ved hjelp av kart og analyser

Kartet viser sammenhenger du vanligvis ikke ville oppdaget.  Du kan finne ut om prosjektet utgjør en risiko for dine ansatte, dine eiendeler eller miljøet.

Når olje- eller gassledninger skal legges må du finne optimal plassering. De geografiske forholdene er viktige. I tillegg kan du analysere historisk båttrafikk, og dermed minimere risiko for utslipp ved å unngå eller sikre ekstra i områder med mye tråling og ankring. Analyser gjør det enklere å vurdere risikoen, og samtidig kartlegge konsekvenser.

Raskere beslutninger med et felles operasjonsbilde

Kartet gjør det mulig å overvåke hendelser, f.eks. ved et oljeutslipp. Ved å kombinere grunnlagsdata med sanntidsdata kan du se hvor alle ressurser og installasjoner i området befinner seg, samt hvordan vær, vind og bølgehøyde kan påvirke utfallet. I slike situasjoner er det viktig å ha et verktøy som responderer raskt, og som alle har tilgang til, uavhengig av hvor de befinner seg.

Presenter informasjon til publikum på en enkel og intuitiv måte

Enkle webapplikasjoner er noe alle kan bruke, uavhengig av GIS-kompetanse. Ved hjelp av webkart kan informasjon og planer visualiseres på en enkel og effektiv måte, og deretter deles med dine ansatte, eller med publikum og presse.

Ønsker du innspill kan kartene også gjøres interaktive. Bruk kartene til å vise samarbeidspartnere, politikere eller andre relevante organisasjoner risiko og konsekvenser ved prosjektene du ønsker å gjennomføre.

Kontakt oss

  • Stian Heid

    Stian Heid

    Key Account Manager

    Tlf: +47 416 03 010