Hopp direkte til innhold

Leting

For å lykkes i leteprosessen må du forstå sammenhengen mellom ulik informasjon. Kart og geografiske informasjonssystemer (GIS) er nyttige verktøy i denne prosessen. Sammenstill geografiske og kulturelle data, og analyser hvilke områder du ønsker å se nærmere på. Se på seismikk i 3D, gjør volumberegninger og få et godt geografisk underlag for en boreavgjørelse

Kartet gir deg oversikt

I en leteprosess hjelper kartet deg å samle informasjon slik at du kan se dagens situasjon, forstå den historiske utviklingen, se dagens situasjon og se inn i framtiden..

Med kartet har du et felles system som knytter data og resultater fra ulike fagsystemer sammen. Du kan sammenstille interne data (f.eks. tilgjengelig seismikk, brønndata, tolkninger og prospekter) med kulturelle data (lisensinformasjon, infrastruktur, felt) og topografiske/biologiske data (sjøbunn, kystlinjer, sårbare naturområder, truede arter).

Ved å ha informasjonen samlet på ett sted får du et godt overblikk, og er bedre rustet til å ta riktige beslutninger.

Bildet viser Origo Exploration sitt interne system for håndtering av geografiske data med tilhørende informasjon

Raskere og bedre beslutninger med geografiske analyser

Med data og resultater sammenstilt fra en rekke ulike kilder kan du gjøre analyser og se sammenhenger du vanligvis ikke ville oppdaget.

Ved å analysere seismikkdata sammen med geografiske, kulturelle, og biologiske data kan du finne områder som er spesielt interessante.

Riktig valg av riggposisjon og brønnbane er viktig når du skal bore etter olje og gass, både med tanke på kostnad og fremtidig produksjon, men også miljø og sikkerhet.  Ved å analysere og visualisere 2D- og 3D-seismikk sammen med geologiske og kulturelle data i et kart kan du enklere beslutte hvor det er best å bore innenfor ditt leteområde.

Bildet viser seismikk i ArcMap

Del informasjon og resultater på en enkel og intuitiv måte

Ved hjelp av kartet kan informasjon og resultater visualiseres på en enkel og effektiv måte, og deretter deles med dine ansatte, investorer, lisenspartnere eller presse. Bruk kartene til å vise relevante interessenter resultater fra dine leteprosjekter. 

Ønsker du innspill kan kartene også gjøres interaktive. Enkle webapplikasjoner er noe alle kan bruke, uavhengig av GIS-kompetanse.

Lisensinformasjon

Bildet viser hvordan Bayerngas Norge tilbyr sine brukere og publikum lisensinformasjon på web.

Muligheter

 • Få automatisk oppdaterte kulturelle data fra Norge, UK, Danmark og Nederland via Petroleum Online Services
 • Få oversikt over tilgjengelig seismikk
 • Se på seismikk i 3D i ArcMap via Seismic Explorer for ArcGIS
 • Få oversikt over brønner og brønndata
 • Facies/GDE-kart
 • Koble prospekt- og leadsomriss mot din interne prospektdatabase (f.eks GEOX)

Kunder som bruker våre kartløsninger

Noen av våre kunder som bruker våre løsninger i dag er Statoil, Origo Exploration, North Energy og Bayerngas Norge.

Vi har fått på plass et enkelt men integrert system som gir oss god forvaltning av kunnskap. Orion gir oss et godt grunnlag for å dele kunnskap internt uten store endringer i måten vi jobber på

Jørgen JørgensenSeniorgeolog, Origo

Kontakt oss

 • Stian Heid

  Stian Heid

  Key Account Manager

  Tlf: +47 416 03 010