Hopp direkte til innhold

Utbygging

Etter at funnet er gjort starter en kompleks vurdering av hvordan oljen eller gassen trygt og effektivt skal bringes opp av havbunnen, og deretter inn til land. Det er snakk om store investeringer, og du må evaluere om eksisterende infrastruktur kan benyttes, eller om ny må bygges.

Nexans Skagerak

Bilde: Nexans Skagerak

Mange faktorer ligger til grunn for plasseringen av en rekke komponenter. Det er derfor avgjørende at alle parter har korrekt informasjon tilgjengelig, og at de er satt i en sammenheng.

Kartet gir alle parter oversikt

Operasjoner under vann stiller strengere krav til kart, planer og visualisering enn en tilsvarende jobb på land. Kartløsninger sette alle faktorer i system og gi et felles grunnlag for alle aktører. Det er mange typer data fra ulike kilder som må settes sammen før man med sikkerhet kan bestemme seg for en løsning.  

Bedre beslutninger med geografiske analyser

Kart setter ting i sammenheng. Så snart et funn er påvist kan kartløsninger støtte med visualisering og geografiske analyser. Ved hjelp av analyser kan du finne avstander til nærmeste eksisterende infrastruktur, du kan finne ut om du berører områder med miljømessige hensyn, eller finne beste trase for nye rør basert på helning og grunnforhold. Du kan også gjøre analyser av store datamengder fra en site survey.

Rørlegging

Bilde: Planlegging av rørledninger

Overvåk utbyggingen i et felles operasjonsbilde

Hvor langt har utbyggingen kommet? Du kan kombinere grunnlagsdata med situasjonsbilder og sanntidsdata fra felt. Entreprenører og oppdragsgivere kan kommunisere på en helt annen måte, og ved bruk av interaktive kart kan man kommunisere uavhengig av om man er offshore, eller sitter på kontoret på land.

Del utbyggingsplaner og status på en enkel og intuitiv måte

Enkle webapplikasjoner er noe alle kan bruke, uavhengig av GIS- kompetanse.

Ved hjelp av webkart kan ulike prosjektalternativer, planer og status i forbindelse med utbyggingen enkelt og effektivt visualiseres og deles med kolleger, investorer, entreprenører, partnere og presse.

Muligheter

 • Kostnadsberegning av infrastruktur
 • Planlegging, visualisering og analyse av Site Survey
 • Konsekvensutredning
 • Finne optimal plassering av rigg og anker
 • Finne optimal plassering av lokal infrastruktur og installasjoner
 • Kartbaserte planleggingsverktøy for selve utbyggingen
 • 2D- og 3D- visualisering av planer

Kontakt oss

 • Stian Heid

  Stian Heid

  Key Account Manager

  Tlf: +47 416 03 010