Hopp direkte til innhold

Foto av: Bymiljøetaten

SAMFERDSEL

Vi leverer løsninger for å kartlegge, forvalte og utnytte informasjon om samfunnskritisk infrastruktur. Kart og geografiske analyser gir en unik oversikt over egne ressurser, utstyr og eiendeler. Det bidrar til mer effektiv drift og et bedre beslutningsgrunnlag ved prosjektering og utbygging.

GIS benyttes hos alt fra store offentlige til mindre private aktører i bransjen. 

Se kundeeksempler og demoer på ArcGIS Online

Foto av: Sean MacEntee

Luftfart

De største lufthavnene i Norge kan sammenliknes med små byer, med et stort spenn i arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Lufthavnen består av en kompleks infrastruktur som befinner seg over, under og på bakkenivå. Luftfart stiller store krav til drift og...

Jernbane

Et geografisk informasjonssystem (GIS) gir deg en unik oversikt over din infrastruktur. Det hjelper deg å finne hvilket utstyr som bør vedlikeholdes først, miljømessige konsekvenser av en et nytt traséalternativ eller passasjergrunnlag og kapasitet, nå...

Foto av: Trondheim havn
Foto av: Trondheim havn

Sjø

Våre maritime løsninger effektiviserer forvaltningsprosesser og gir bedre beslutninger gjennom analyser med rikt datagrunnlag. Et kundeeksempel er Kystverket som har etablert et nautisk fagsystem for innmåling, forvaltning og distribusjon.

Vei

Samferdselssektoren trenger løsninger for effektivt å planlegge, administrere og overvåke veinettet. Vi leverer en plattform som gir deg oversikt over hvor behovet for utbedring og utbygging er størst og hvilke konsekvenser for samfunn og miljø...