Hopp direkte til innhold

Luftfart

De største lufthavnene i Norge kan sammenliknes med små byer, med et stort spenn i arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Lufthavnen består av en kompleks infrastruktur som befinner seg over, under og på bakkenivå. Luftfart stiller store krav til drift og sikkerhet og forholder seg både til nasjonale og internasjonale regulativer. I tillegg til dette skal de beherske et stadig voksende publikumsansvar. Dette setter strenge krav til effektive og plan- og styringsverktøy

Våre løsninger adresserer sentrale utfordinger innen planlegging og forretningsstyring gjennom løsninger som gjør det enkelt for brukerne å sammenstille og analysere informasjon og skape ny kunnskap.

Vår kjernekompetanse er å tilgjengeliggjøre informasjon og kunnskap gjennom å integrere GIS med andre fag- eller forretningssystemer. Det gir brukerne et felles operativt bilde av alle dine anlegg og en bedre mulighet til å effektivt kontrollere driften av disse.

GIS benyttes innenfor:

  • Forvaltning av kart- og anleggsdata på og utenfor lufthavnen
  • Utforming av sikre prosedyrer for inn- og utflyvning
  • Datafangst ute på lufthavnen
  • Publikumsløsninger som terminalkart og “apper” for lufthavnen

GIS gjør kritisk informasjon tilgjengelig overalt, både på web og mobile enheter. Det gir deg en unik mulighet til å kommunsere med publikum, gjennom kart og applikasjoner som gir de reisende oppdatert informasjon underveis. Tilsvarende bidrar GIS til bedre informasjonstilgang og samhandling blant ansatte og partnere av virksomheten.

Kontakt oss

  • Christer Sandum

    Key Account Manager

    Tlf: +47 911 55 190