Hopp direkte til innhold

En smartere og tryggere vei

Samferdselssektoren trenger løsninger for effektivt å planlegge, administrere og overvåke veinettet. Vi leverer en plattform som gir deg oversikt over hvor behovet for utbedring og utbygging er størst og hvilke konsekvenser for samfunn og miljø eventuelle tiltak eller mangel på tiltak medfører.

Kartet gir en unik oversikt over trafikkmengde, hendelser langs veien, vær og kjøreforhold som bidrar til en smartere trafikkavvikling i hverdagen og ved større hendelser som flom og ekstremvær.

Kartet gir deg overblikket

Kartets største styrke er å skape et felles oversiktsbilde av store mengder data fra mange ulike kilder. Det hjelper deg å se sammenhenger du vanligvis ikke ville oppdaget.

Du kan for eksempel utforske trafikkulykker for å identifisere farlige strekninger eller se effekten av midtdelere og andre sikkerhetstiltak. Eller hva med å stedfeste vedlikeholdskostnadene for å se hvilke veistrekninger som er dyrest i drift?

Trafikkulykker år over år

 

Bedre planlegging

Kartet gir deg tilgang til unik informasjon som hjelper deg å ta bedre beslutninger. Ved å samle data fra en rekke ulike databaser og presentere informasjon og analyser visuelt, enkelt og raskt, blir den langsiktige planleggingen sikrere, fordi alle får tilgang til et bedre beslutningsgrunnlag.

Befolkningsstatistikk viser deg hvor behovet for et effektivt transportsystem er størst i dag og i tiden framover. Sammen med andre temakart som kulturminner, kvikkleire og biologisk mangfold får du raskt en oversikt over konsekvensene av nye veitraséer eller andre utbyggingsprosjekter.

 NVE - aktsomhetsområder

En god dialog

Kart er et fantastisk medium for å formidle informasjon på en visuell og lettfattelig måte. Ved spesielle hendelser som f.eks. flom eller uvær kan du raskt få på plass en oppdatert oversikt over stengte veier og mulige omkjøringsruter. Samtidig kan du engasjere de reisende til å sende inn levende bilder og statusrapporter om trafikken og kjøreforholdene der de er. Slik kan du sørge for en tryggere og smartere trafikkavvikling, men også skape et unikt datamateriale for å prioritere de tiltakene som raskere bringer veinettet tilbake til en normalsituasjon.

På kartet under ser du informasjon om reisetid på utvalgte strekninger i forhold til normal reisetid. Data hentes live fra fra Statens Vegvesen.

 

Kartet under viser vegmeldinger og anbefalte omkjøringsveger i forbindelse med flommen som var i Sør-Norge.

 flomsituasjon

Muligheter

 • Forvaltning
 • Temakart (flom, skred, biologisk mangfold, kulturminner, kvikkleire etc.)
 • Matrikkeldata (Eiendommer, eierforhold, bygninger og adresser m.m.)
 • Behovs- ressurs- og konsekvensanalyser
 • Transportanalyser og -planlegging
 • Flåtestyring
 • Samhandling, kommunikasjon og informasjonsdeling
 • Integrasjon med andre fag- og forretningssystemer

Kunder som bruker løsningene våre

Vår løsning er i bruk hos de største aktørene innenfor vei og samferdsel som f.eks. Statens vegvesen, Fylkeskommunene, SINTEF, Transportøkonomisk Institutt, ViaNova Plan og Trafikk AS, Asplan Viak med flere.

 

Denne løsningen er et godt eksempel på forenkling og effektivitet"

Roger BakkestuenStatens Vegvesen

 

 

 

Kontakt oss

 • Tor Egil Aas

  Tor Egil Aas

  Key Account Manager

  Tlf: +47 913 70 634