Hopp direkte til innhold

Foto: Jon Glittenberg

STAT,FYLKE OG KOMMUNE

Vi tilbyr løsninger som dekker mange av de behov som virksomheter i stats-, fylkes- og kommuneadministrasjonen har for kartbaserte løsninger. Løsningene hjelper virksomheter med å effektivisere prosesser og gir bedre beslutningsgrunnlag gjennom å levere geografisk analyse og visualisering av data.

Se kundeeksempler og demoer på ArcGIS Online

Foto av: Graeme Maclean

Fylkeskommune

Kartbaserte løsninger hjelper landets fylkeskommuner med deres oppgaver innenfor blant annet kulturminneforvaltning, samferdsel og regional forvaltning. Mange av fylkeskommunene har også etablert publikumsløsninger med rikt utvalg av datakilder.

Kommune

Kommunene har ansvar for et vidt spekter av oppgaver, informasjonsforvaltning og viktige tjenester å levere til innbyggene sine. Utviklingen er at innbyggerne forventer bedre tjenester i et samfunn som blir stadig mer komplekst. Vi hjelper deg med å...