Hopp direkte til innhold

Kommune

Kommunene har ansvar for et vidt spekter av oppgaver, informasjonsforvaltning og viktige tjenester å levere til innbyggene sine. Utviklingen er at innbyggerne forventer bedre tjenester i et samfunn som blir stadig mer komplekst.

Vi hjelper deg med å samle og få oversikt over dine data slik at du får en bedre forståelse av dagens utfordringer, ser konsekvenser og kan planlegge for en bedre hverdag for innbyggerne.

Se kundeeksempler og demoer fra ArcGIS Online

Miljø- og samfunnsutvikling

Vi lever i et samfunn i utvikling. Det blir stadig flere som skal dele på færre ressurser. Klimaet er i endring og det må planlegges for vedrørende arealdisponering og utforming for samferdsel, boliger, grøntstrukturer, landbruk, kultur, idrett og...

Foto av: Theodoritsis

Utdanning og oppvekst

Kommunene forvalter infrastruktur for store verdier innen barnehage og grunnskole, og ikke minst en samlet organisering av tilrettelagte tiltak og spesialpedagogisk hjelp. I tillegg til veiledning og samordning av opptak skal kommunene føre tilsyn og...

Foto av: Alexander Klanderud

Kultur og fritid

Kommunene har et bredt spekter av tilbud innenfor kultur og fritid som idrettsanlegg, turløyper, fritidsklubber, bibliotek, kulturminner, kino mm. Forvaltningen og ikke minst kommunikasjonen av disse tilbudene til publikum er spesielt viktig. Våre...

Foto av: Haukeland universitetssykehus

Helse og velferd

Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, kjøkkentjeneste mm. er alle tjenester som kommunene tilbyr sine innbyggere. Med begrensede midler må kommunene bruke smarte løsninger for at midlene skal rekke lengst mulig.Kartlegging av levekår er et godt eksempel hvor...

Foto av: Bymiljøetaten

Regulering og teknisk drift

Kommunene forvalter infrastruktur for store verdier innen områdene vei, vann, bygg, avløp, bygg, park, brann og redning, feiing og renovasjon. Gjennom økende press på arealene, høyere tetthet på infrastruktur, høyere krav fra publikum og et klima i...