Hopp direkte til innhold

KARTLEGG DINE TILTAK

Hjemmehjelp, hjemmesykepleie, kjøkkentjeneste mm. er alle tjenester som kommunene tilbyr sine innbyggere. Med begrensede midler må kommunene bruke smarte løsninger for at midlene skal rekke lengst mulig.Kartlegging av levekår er et godt eksempel hvor kartet er en nyttig støtte.

 

Bedre overblikk med kart

Kartet kan hjelpe deg med å samle data, forstå dagens situasjon og se den historiske utviklingen. Eksempler kan være: Hvordan er levekårene til innbyggerne i de forskjellige bo-områdene? Hvor mange pleietrengende har vi og hvor bor de? Hvor mange pleiere har vi med hvilken kompetanse har vi? Hvor mange sykehjemsplasser har vi?

Levekår: Situasjonen kan kartlegges og presenteres i kartet for å gi bedre oversikt og forståelse og å se geografiske sammenhenger. Gjennom repeterende levekårskartlegginger i kartet vil det være mulig se endringer over tid i kartet og se om tiltakene har vært vellykket. Her finner du Fredrikstad kommune sin leverkårsundersøkelse fra 2014.

Planlegg bedre ved hjelp av kart

Ved å samle data fra en rekke ulike databaser og presentere informasjon og analyser enkelt og raskt, blir den langsiktige planleggingen sikrere, fordi alle får tilgang til et bedre beslutningsgrunnlag.

Levekår: Kartet er et godt støtteverktøy i arbeidet med å finne ut av hvor behovet er størst og hvor virkemidlene bør settes inn først for å utjevne forskjellene for å sikre en ønsket utvikling.

Befolkningsframskriving: Du kan f.eks sette opp et tidskart som viser utviklingen over tid for en aldersgruppe, f.eks de over 70 år, for langsiktig planlegging av tjenestetilbudene. Dette kan sammenstilles med en oversikt over kapasiteten på sykehjemsplasser. Du får en god oversikt og kan enklere beslutte hvor tilbudet bør utvides.

Del informasjon på en enkel og visuell måte

Kartet kan enkelt deles  med utvalgte brukergrupper som da får tilgang til å plotte inn sine kommentarer og endringer. Det vil føre til at du kan ta raskere og bedre beslutninger. 

Kontakt oss

Dersom du ønsker mer informasjon, eller en uforpliktende samtale ta gjerne kontakt!

 • Knut Fredrik Sæther

  Knut Fredrik Sæther

  Key Account Manager Kommune

  Tlf: +47 971 90 091

 • Roy Svarliaunet

  Roy Svarliaunet

  Key Account Manager

  Tlf: +47 904 03 518