Hopp direkte til innhold

ENKLERE PLANLEGGING MED GEOGRAFISK INFORMASJON

Vi lever i et samfunn i utvikling. Det blir stadig flere som skal dele på færre ressurser. Klimaet er i endring og det må planlegges for vedrørende arealdisponering og utforming for samferdsel, boliger, grøntstrukturer, landbruk, kultur, idrett og friluftsliv. Vi hjelper din kommune med kartløsninger som gjør din planlegging enklere.

Kartet gjør det enklere å få overblikket

Kartet kan hjelpe deg med å samle data, forstå dagens situasjon og få en oversikt over den historiske utviklingen. Gode og nøyaktige kart hjelper deg med å visualisere informasjonen, planene og prosjektene dine på en enkel og effektiv måte.

Du kan f.eks få en rask oversikt over utvikling av en by eller annet område.

Flyfoto over Skedsmo kommune

 

Planlegg bedre ved hjelp av kartet

Kartet gir deg tilgang til unik informasjon som hjelper deg å ta bedre beslutninger. Ved å samle data fra en rekke ulike databaser og presentere informasjon og analyser visuelt, enkelt og raskt, blir den langsiktige planleggingen sikrere, fordi alle får tilgang til et bedre beslutningsgrunnlag.

Gjør en analyse for å sjekke om et tiltak du ønsker å gjennomføre er i konflikt med andre interesser eller farer. På denne måten kan du enklere ta raskere beslutninger om tiltaket skal gjennomføres eller ikke, evt. om du må endre på noe.

Tiltaksanalyse eiendom

 

Øk deltagelsen i demokratiske prosesser

Øker du deltakelse/involvering i demokratiske prosesser er det enklere å komme frem til gode og samstemte tiltak i beslutningsprosessene. Dette kan enkelt gjøres ved at kartet kan deles offentlig eller med utvalgte brukergrupper som da får tilgang til å plotte inn sine kommentarer og endringer. Det vil føre til at du kan ta raskere og bedre beslutniger.

Ved hjelp av kartet kan du få innspill til arealplaner eller kommuneplanen.

I dette kartet kan befolkningen komme med arealinnspilll til ny kommuneplan for Vindafjord kommune.

 

Presenter informasjon til publikum på en enkel og intuitiv måte

Ved hjelp av kart kan informasjon og planer visualiseres på en enkel og effektiv måte. Du kan dele tilbud med publikum slik at de får en enklere hverdag. Du velger selv hvilke kart som deles. Kartene kan også gjøres interaktive hvis man ønsker innspill fra befolkningen.

Del informasjon som kommuneplanen, oversikt over arealplaner eller sykkelveier og gi publikum en enklere hverdag.

I kartet under ser du forslag til planprogram områdeplan Martineåsen i Larvik kommune visualisert.

Kommuner som bruker løsningene våre

Fredikstad, Oslo og Skedsmo kommune er noen av kommunene som bruker våre løsninger.

Det er svært enkelt å sette opp og tilgjengeliggjøre fokuserte kartløsninger på 5-10 minutter, hvor det samme kartet er tilgjengelig for både web, nettbrett og smarttelefoner"

Geir AnkerSenior GIS-konsulent, Fredrikstad kommune

Kontakt oss

Dersom du ønsker mer informasjon, eller en uforpliktende samtale ta gjerne kontakt!

 • Knut Fredrik Sæther

  Knut Fredrik Sæther

  Key Account Manager Kommune

  Tlf: +47 971 90 091

 • Roy Svarliaunet

  Roy Svarliaunet

  Key Account Manager

  Tlf: +47 904 03 518