Hopp direkte til innhold

REGULERING OG TEKNISK DRIFT

Kommunene forvalter infrastruktur for store verdier innen områdene vei, vann, bygg, avløp, bygg, park, brann og redning, feiing og renovasjon. Gjennom økende press på arealene, høyere tetthet på infrastruktur, høyere krav fra publikum og et klima i endring gir dette stadig mer komplekse og krevende utfordringer for kommunen.

Powel AS som ledende leverandør av kommunaltekniske tjenester i Norge med 275 kommunale kunder er Geodatas prefererte partner inn mange av disse områdene. Powel vil migrere sine løsninger over til Esri’s ArcGIS plattform.

 

Bedre overblikk med kart

Kartet kan hjelpe deg med å samle data, forstå dagens situasjon og se den historiske utviklingen. Det være seg informasjon om gatelys, veivedlikehold, plener, forsøpling mm.

Vi leverer gjennomprøvde og effektive løsninger for å samle inn data i felt, og ikke minst presentere, analysere og forvalte informasjonen. Dermed er det enkelt å få oversikt og iverksette tiltak der det gir mest effekt.

Planlegg bedre ved hjelp av kart

Ved å samle data fra en rekke ulike databaser og presentere informasjon og analyser enkelt og raskt, blir den langsiktige planleggingen sikrere, fordi alle får tilgang til et bedre beslutningsgrunnlag.

Et eksempel er ledningsfornyelse som er en viktig aktivitet i innsatsen for å redusere lekkasjemengden på ledningsnettet i kommunen. Prioritering av hvilke ledninger som bør fornyes først er en del av denne aktivitet. Vi leverer verktøy for prioritering av vannledninger i forhold til utskifting.

Del informasjon til publikum på en enkel og visuell måte

For at innbyggere i kommunen skal få en enklere hverdag, og ikke minst redusere antall henvendelser til kommunens servicetorg, kan informasjonen deles på en rask og visuell måte ved hjelp av kartet.

Noen områder hvor våre løsninger kan hjelpe din kommune

 • Effektiv forvaltning av Vann- og avløspsnett
 • Ledningsprioritering.
 • Oljetank/miljøforvaltning i spredt bebyggelse
 • Spissede mobile apps
 • Effektivisere saksbeheandling
 • Forenkle ajourhold gjennom enkle løsninger for innsyn og registering av fagdata
 • Brøyterodekart og tracking av brøytestatus

Kontakt oss

Dersom du ønsker mer informasjon, eller en uforpliktende samtale ta gjerne kontakt!

 • Knut Fredrik Sæther

  Knut Fredrik Sæther

  Key Account Manager Kommune

  Tlf: +47 971 90 091

 • Roy Svarliaunet

  Roy Svarliaunet

  Key Account Manager

  Tlf: +47 904 03 518