Hopp direkte til innhold

ENKLERE PLANLEGGING MED GEOGRAFISK INFORMASJON

Kommunene forvalter infrastruktur for store verdier innen barnehage og grunnskole, og ikke minst en samlet organisering av tilrettelagte tiltak og spesialpedagogisk hjelp. I tillegg til veiledning og samordning av opptak skal kommunene føre tilsyn og kontroll, også av private barnehager. Vi hjelper din kommune med kartløsninger som gjør din planlegging enklere.

Kartet gjør det enklere å få overblikket

Kartet kan hjelpe deg med å samle data, forstå dagens situasjon og få en oversikt over den historiske utviklingen.

Kartet gir deg oversikt over barnehager og skolers plassering og kapasitet,  og aldersammensetning i kommunen. Dette gir et godt grunnlag for å ta beslutninger om fremtidig fordeling av barn og elever, utvidelser av barnehage- og/eller skoletilbudet og evt. plassering av nye tilbud.

Planlegg bedre ved hjelp av kart

Ved å samle data fra en rekke ulike databaser og presentere informasjon og analyser enkelt og raskt, blir den langsiktige planleggingen sikrere, fordi alle får tilgang til et bedre beslutningsgrunnlag.

Ved å få en god oversikt over f.eks utsatte steder for trafikkulykker og andre elementer som kan være ugunstig ved etablering av skolevei, kan du enklere planlegge hvor du skal etablere en trygg skolevei.

Oversikt over trafikkulykker

Øk deltagelsen i demokratiske prosesser

Øker du deltakelse/involvering i demokratiske prosesser er det enklere å komme frem til gode og samstemte tiltak i beslutningsprosessene. Dette kan enkelt gjøres ved at kartet kan deles offentlig eller med utvalgte brukergrupper som da får tilgang til å plotte inn sine kommentarer og endringer. Det vil føre til at du kan ta raskere og bedre beslutniger.

Ved hjelp av kartet kan du blant annet få innspill til arealplaner eller kommuneplanen.

Presenter informasjon for publikum på en enkel og forståelig måte

Ved hjelp av kart kan informasjon og planer visualiseres på en enkel og effektiv måte. Du kan dele tilbud med publikum slik at de får en enklere hverdag. Du velger selv hvilke kart som deles. Kartene kan også gjøres interaktive hvis man ønsker innspill fra befolkningen.

Gi dine innbyggere en rask og god oversikt over skole- og barnehagekapasitet i sin kommune, eller informer de om retten til skoleskyss, egnehet av skolevei o.l.

Historiekart over barnehager i Sandnes kommune

Kontakt oss

Dersom du ønsker mer informasjon, eller en uforpliktende samtale ta gjerne kontakt!

 • Knut Fredrik Sæther

  Knut Fredrik Sæther

  Key Account Manager Kommune

  Tlf: +47 971 90 091

 • Roy Svarliaunet

  Roy Svarliaunet

  Key Account Manager

  Tlf: +47 904 03 518