Hopp direkte til innhold

Innhold og tjenester

Geodata Online tilbyr en rekke kart og tjenester basert på norske data. Alle våre tjenester er skreddersydd for å brukes sammen med programvare fra Esri, men de fleste kan også aksesseres fra andre klienter via standardiserte grensesnitt.

En samlet oversikt over alle våre tjenester finner du her.

Ønsker du å teste Geodata Online? Opprett en konto nå og få tilgang til innhold og tjenestene gratis i 30-dager.

Ønsker du å sette opp innhold fra Geodata Online i din ArcGIS Online konto? Se steg for steg guide her

Bakgrunnskart

Våre bakgrunnskart er optimalisert for høy ytelse og kan benyttes både på Web, Mobil og i Desktop-applikasjoner. Kartene er basert på de sist tilgjengelige data fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner.  Alle våre bakgrunnskart kan benyttes...

Eiendomsdata

Norges offisielle Matrikkel forvaltes av Statens Kartverk, og inneholder opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser. Geodata har etablert en komplett kopi av Matrikkelen, og tilbyr fra denne  tilgang til oppdaterte data. Data kan enkelt aksesser...

Demografi

Geodata tilbyr demografiske variable på alt fra Fylke via Kommune og Grunnkretser til 100x100 meters rutenett. Variabler som tilbys inkluderer folketall, kjønn- og aldersfordeling, familiestruktur og mye mye mer. Våre tjenester kan benyttes dynamisk,...

Risikodata

I kategorien Risikodata har vi definert inn datasett som omhandler risiko for naturhendelser. Våre tjenester benyttes bl.a av Forsikringsselskaper i forbindelse med risikovurdering av eiendom, og av offentlige myndigheter i forbindelse med planoppgaver.

Forretningsdata

Forretningsdata omfatter datakilder som først og fremst benyttes av privat næringsliv til ulike analyser.  Eksempel på slike data er Butikkregister, Bedriftsregister og oversikt over butikkjeder.

3D

Vi tilbyr en rekke kart og tjenester som egner seg for alt fra terrengmodellering til avanserte 3D fremstillinger.

Standard kartserier

Geodata leverer alle standard kartdataserier som forvaltes av Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner. Datasettene oppdateres kontinuerlig med nye data distribuert fra Kartverket. Våre kartdataprodukter leveres som landsdekkende, fylkesdekkende...

Diverse tjenester

Diverse tjenester inkluderer alt som ikke passer inn under andre overskrifter, og inkluderer alt fra avanserte terrengmodeller til oversikter over landets administrative inndeling.

Søketjenester

Våre dynamiske tjenester betegnes av at de er laget for interaksjon.

Nedlastning av kart

Geodata tilbyr nedlasting av en rekke standard innhold og kartdata. I tillegg tilbyr vi løsninger for "clip & ship" av mer ad-hoc baserte data. 

Applikasjonsdrift

Applikasjonsdrift i Geodata Online er en naturlig utvidelse av ArcGIS Online. Vi tilbyr en omfattende og komplett infrastruktur der vi kan drifte dine spesialtilpassede GIS-løsninger.