Hopp direkte til innhold

Bakgrunnskart

Våre bakgrunnskart er optimalisert for høy ytelse og kan benyttes både på Web, Mobil og i Desktop-applikasjoner. Kartene er basert på de sist tilgjengelige data fra Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner. 

Alle våre bakgrunnskart kan benyttes online - eller lastes ned for offline bruk.

Basiskart

Et bakgrunnskart i farger som inneholder nok detaljer til å benyttes alene, men som også kan kombineres med våre temakart.

Gråtonekart

Et dempet bakgrunnskart, kun gjengitt i gråtoner. Kartet egner seg ypperlig som bakgrunn for våre temakart, eller som bakgrunn for egne data.

Landskap

Et topografisk bakgrunnskart hvor gjengivelse av Norges natur er i fokus. Kartet egner seg godt som bakgrunn for presentasjon av natur- og friluftsrelatert informasjon.

Hybrid

I dette bakgrunnskartet har vi lagt stedsnavn, vegnett og adresser på toppen av vår egen bildetjeneste (GeocacheBilder). Dette gir et informativt, detaljert og lett forståelig bakgrunnskart.

Satellitt- og flybilder

Dette bakgrunnskartet er bygd opp av bildemateriale som spenner fra satelittbilder (Landsat) til de mest høyoppløselige flybilder (ortofoto) som er tilgjengelig. Dette gir et detaljert kartbilde hvor det er enkelt å kjenne seg igjen.