Hopp direkte til innhold

Demografi på fylke, kommune, grunnkrets

Dette er en tjeneste som presenterer demografisk statistikk for Norges fylker, kommuner og grunnkretser. Demografiske tema som dekkes av tjenesten er inntekt, folketall, alder, eiendomspriser, boligtyper og husholdninger.

GeomapDemografiBasis er et informativt overleggskart til f.eks. Geocache Gråtone. Identify eller spørring ved bruk av REST-kall mot karttjenesten gir deg informasjon om en rekke demografiske variabler for et gitt sted. Tjenesten kan også benyttes til utskrift og eksport av grafikk.

Tjenesten er basert på demografisk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, bygnings- og eiendomsinformasjon fra Matrikkelen og på inntektsdata fra Skattedirektoratet. I tillegg till faktiske tall, inneholder tjenesten prosentvis fordeling, samt en indeks som viser forholdet til gjennomsnittet i Norge.

Kontakt oss

  • Siril Hafstad

    Siril Hafstad

    Acount Manager

    Tlf: +47 952 92 635