Hopp direkte til innhold

Bygningsdata

Informasjon om bygninger er basert på data fra vår egen Matrikkelkopi. Byggpunktene inneholder koordinatverdier, og er plassert i kartet.

Byggpunkt fra Geodata Online inneholder detaljert informasjon om alle bygninger i Norge. Informasjonen inkluderer en unik Matrikkel_ID, bygningstype, areal, antall etasjer, vannforyningskilde, om bygningen har kjeller med mer. 

Byggpunkt inngår i alle GeomapMatrikkel-tjenestene fra Geodata. Byggpunkt kan i tillegg kjøpes som et separat produkt for nedlasting, f.eks hvis man ønsker å benytte bygningsinformasjon i egne systemer.

Kontakt oss

  • Siril Hafstad

    Siril Hafstad

    Acount Manager

    Tlf: +47 952 92 635