Hopp direkte til innhold

Standard kartserier

Geodata leverer alle standard kartdataserier som forvaltes av Statens Kartverk, Geovekst og landets kommuner. Datasettene oppdateres kontinuerlig med nye data distribuert fra Kartverket.

Våre kartdataprodukter leveres som landsdekkende, fylkesdekkende eller koomunedekkende datasett i sømløse Esri Filgeodatabaser med tilhørede ArcGIS kartdokument (MXD).

Fritt valgte utsnitt i både Esri- og andre formater leveres via våre tjenester for nedlasting og uttrekk.

Elveg

Elveg inneholder alle kjørbare veier og deres egenskaper, og egner seg til transportplanlegging, elektronisk adressekart, bilnavigasjon, overvåking og vegvedlikehold.

FKB

Felles kartdatabase (FKB ) inneholder de mest detaljerte kartdataene. De egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling, prosjektering og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:500 til 1:30 000.

N20

N20 Kartdata er et kartgrunnlag som egner seg bakgrunnsinformasjon for saksbehandling, planlegging og temakart. Dataene avledes fra FKB i uttaket og er tilpasset visning i målestokk 1:10 000 til 1:30 000.

N50

N50 Kartdata er et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for produksjon av turkart, fritidskart, topografiske kart, interaktive kart, temakart, kartløsninger på internett og geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:25 000 til...

N250

N250 Kartdata er et landsdekkende kartgrunnlag generalisert fra N50 Kartdata. Dataene er egnet for produksjon av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, kartløsninger på internett og analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:100...

N500

N500 Kartdata er et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:30...

N1000

N1000 Kartdata er et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:7...

N2000

N2000 Kartdata er et landsdekkende kartgrunnlag som egner seg for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:...