Hopp direkte til innhold

FKB

Felles kartdatabase (FKB ) inneholder de mest detaljerte kartdataene. De egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling, prosjektering og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:500 til 1:30 000.


FKB-data er spesifisert i fire standarder (FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D).

Vårt FKB-produkt er sammenstilt av FKB 4.02, Matrikkelen, NVDB, Fastmerker, Kulturminner og Verneområder.

De viktigste objektene (bl.a. bygning, veg og eiendom) ajourføres kontinuerlig gjennom kommunenes saksbehandling. I bebygde områder gjennomføres ajourføring ved flyfotografering hvert 3 – 10 år.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89
Format: ArcGIS Filgeodatabase

Kontakt oss

  • Siril Hafstad

    Siril Hafstad

    Acount Manager

    Tlf: +47 952 92 635