Hopp direkte til innhold

N1000

N1000 Kartdata er et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:700 000 til 1:1 500 000.

Innhold

 • Høyde
 • Arealdekke
 • Samferdsel
 • Stedsnavn
 • Bygninger og anlegg
 • Administrative grenser
 • Restriksjonsområder

Samferdsel og grenser ajourføres årlig.
Øvrige tema sjeldnere avhengig av tilgang på kildedata.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89
Format: ArcGIS Filgeodatabase

Kontakt oss

 • Siril Hafstad

  Siril Hafstad

  Acount Manager

  Tlf: +47 952 92 635