Hopp direkte til innhold

N20

N20 Kartdata er et kartgrunnlag som egner seg bakgrunnsinformasjon for saksbehandling, planlegging og temakart. Dataene avledes fra FKB i uttaket og er tilpasset visning i målestokk 1:10 000 til 1:30 000.

N20 Kartdata er generalisert fra de mest detaljerte kartdataene (FKB).

Innhold N20:

 • Høyde
 • Vann
 • Markslagsinformasjon
 • Bygninger
 • Bygningsmessige anlegg
 • Ledninger
 • Vegnett
 • Bane
 • Lufthavn
 • Eiendomsinformasjon
 • Servituttgrenser
 • Kulturminner og verneområder

Vårt N20 Kartdataprodukt følger ajourholdssyklusen til FKB, genereres fra FKB i uttaket og er dermed like ajour som FKB.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89
Format: ArcGIS Filgeodatabase

Kontakt oss

 • Siril Hafstad

  Siril Hafstad

  Acount Manager

  Tlf: +47 952 92 635