Hopp direkte til innhold

N50

N50 Kartdata er et landsdekkende kartgrunnlag som er egnet for produksjon av turkart, fritidskart, topografiske kart, interaktive kart, temakart, kartløsninger på internett og geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:25 000 til 1:100 000.

N50 Kartdata er kartografisk redigert i forhold til presentasjonsregler tilsvarende hovedkartserien Norge 1: 50 000.

Innhold N50:

 • Høyde
 • Arealdekke
 • Samferdsel
 • Stedsnavn
 • Bygninger og anlegg
 • Administrative grenser
 • Restriksjonsområder

Samferdsel, bebyggelse og stedsnavn ajourføres to ganger i året. 
Øvrige tema ajourføres årlig eller sjeldnere avhengig av tilgang på kildedata.

Koordinatsystem: UTM sone 33 i EUREF89
Format: ArcGIS Filgeodatabase

Kontakt oss

 • Siril Hafstad

  Siril Hafstad

  Acount Manager

  Tlf: +47 952 92 635