Hopp direkte til innhold

PROSJEKTLEVERANSE

For å sikre kvalitet og fremdrift, organiseres våre leveranser som prosjekter. Prosjektene bemannes med riktig kompetanse og ledes av erfarne prosjektledere. Vi styrer prosjektene gjennom bruk av anerkjent prosjektmetodikk, og har høy fokus på riktig prioritet, kvalitetskontroll og smidig håndtering av endringer. Vi samarbeider tett med kunden gjennom hele prosjektet slik at vi sammen skaper den beste løsningen.

Prosjektmetodikk

Vi benytter prosjektmetodikk basert på SCRUM. Dette er en anerkjent metodikk, og er i dag det desidert mest utbredte rammeverket for programvareutvikling. Utvikling av kompleks programvare kan være svært utfordrende. Ved bruk av SCRUM, har vi et enkelt og velprøvd rammeverk for håndtering av komplekse prosjekter. Prosjektet brytes ned i en liste med funksjoner som skal leveres, kalt produktkø. Denne er levende, og under kontinuerlig revisjon gjennom hele prosjektet. Produktkøen er estimert og prioritert slik at den funksjonaliteten som gir kunden størst verdi alltid ligger øverst. På denne måten sørger vi for at du som kunde får avkastning på din investering i prosjektet så tidlig som mulig.

Kvalitetskontroll

Gjennom hele prosjektet gjøres det kontinuerlig testing av funksjonene som leveres. Prosjektleder har ansvar for kvalitetskontroll gjennom hele prosjektet, og involverer deg i dette arbeidet gjennom faste oppfølgingsmøter. Dette sikrer at kvalitetsavvik oppdages og korrigeringer kan gjøres så tidlig som mulig.

Risikohåndtering

Ved at de viktigste delene av en løsning leveres først, får du testet og verifisert de mest kritiske funksjonene i løsningen på et tidlig tidspunkt i prosjektet. Risiko vurderes for hver av funksjonene som skal leveres, og vil være med på å bestemme prioritet. Høy risiko for viktige funksjoner, vil være med på prioritere funksjonen opp, slik at funksjonen kan testes og verifiseres på et tidlig tidspunkt. På den andre siden, vil høy risiko for ikke-viktige funksjoner være med på å dra prioriteten ned.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til prosjektleveranse, kan du kontakte oss for en uforpliktende prat.

  • Håvard Tobiassen

    Håvard Tobiassen

    Teknologidirektør

    Tlf: +47 976 75 548