Hopp direkte til innhold

Analyser

Ved hjelp av analyseverktøy kan du finne trender og ny kunnskap. Hvem eier bygningen, hva slags mennesker bor det i et gitt område, hva er den mest optimale plasseringen av en butikk, hvor er det mest risiko for skred eller flom?

Finn den beste plasseringen

Hvor bør kommunen bygge ut nye offentlige ladestasjoner til elbiler? Hvor bør den nye brannstasjonen etableres for å gi kortest mulig utrykningstid? Hvor bør du etablere en ny butikk?  Med geografiske analyser og data kan du ta beslutninger basert på fakta. Se eksempler på hvordan ulike bransjer gjør dette i dag.

Forstå hvor

Hvor er mine kunder? Hvor er budbilene mine? Se dine data sammen med demografidata, eiendomsdata og andre data fra ulike kilder i et kart og få svar på dette og mye mer.

Forutse hendelser og forløp

Hvordan vil en skogbrann spre seg basert på vegetasjon, terreng og vindforhold? Hvor i Oslo er det mest sannsynlig at det vil foregå vinningskriminalitet en fredags kveld? Ved å etablere gode statistiske modeller som forklarer dataenes variasjon og påvirkning på hverandre, kan du forutse hva som kommer til å skje.

Oppdag hvordan hendelser og steder er relatert

Hvilke bekker ligger innenfor 10 km av en rørledning? Har andre forbrytelser skjedde i dette området? For å svare på spørsmål basert på plassering kreves det ofte en dypere forståelse av ulike geografiske forhold som nærhet, kryss, overlapping, synlighet og tilgjengelighet.

Identifisere og modellere sammenhenger

Hvor skjer det hyppigst trafikkulykker? Skjer det flere i helgene enn i ukedagene? Hva er effekten av trafikkdelere eller andre sikringstiltak? Ved å anvende regresjonsanalyser på geografisk informasjon, kan du identifisere statistisk signifikante trender og sammenhenger i dataene dine. Utforsk dine data i tid og rom. Modeller dataenes variasjon og effekten ulike parametere har på hverandre. Dette kan gi deg svar på effekten av tiltakene du iverksetter. Utforsk eksempel her.

Kvantifisere utfordringer og potensiale

Hvor stort jordbruksareal forsvinner hvis vi legger om veitraséen? Hvor mange meter vei må vi grave opp for å tilby fiber til denne bydelen? Hvor høyt kan vi bygge uten å være i konflikt med lufthavnens innflyvningssektor? Evnen til å måle størrelse og form er enkelt. Det gir oss håndfaste svar slik at vi kan tallfeste kostnader, inntektspotensialet, risiko og mer. Se eksempel på hvordan kartet kan brukes.

En del av dine eksisterende systemer

Det er enkelt å visualisere og analysere dine data i kart ved å gjøre det som en del av dine eksisterende systemer og arbeidsprosesser.

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du å vite mer? Legg igjen din kontaktinformasjon så kontakter vi deg.