Hopp direkte til innhold

Få mest mulig ut av dine data

Vi tilbyr verktøy som gir deg fleksibilitet til å lagre, editere og håndtere data.

Datalagring

Du kan lagre dine data ved å bruke metoder som er tilpasset dine eksisterende arbeidsprosesser.

Individuelle filer: Verktøyene støtter flere ulike dataformater som shapefiler, geodatabasefiler, CAD, raster og tabeller.

Databaser: Verktøyene kan kobles til ulike databaser som håndterer stordata.

Geodatabase: En geodatabase lagrer de geografiske dataene på et sentralt sted for å forenkle tilgangen og håndteringen. Dataene kan lagres på desktop, server eller mobilt.

Skyen: Du kan lagre data i skyen med ArcGIS Online. ArcGIS kan installeres på Amazon WEV Services, Microsoft Azure, IBM SoftLayer og andre plattformer.

Redigere data

Våre verktøy kan brukes til å sammenstille og håndtere flere geografiske datalag. Du får gode redigeringsverktøy og verktøy for effektiv arbeidsflyt. Du kan i tillegg etablere et redigeringsmiljø for flere brukere.

Utnytt stordata

Verktøyene hjelper deg med å samle store mengder data fra ulike kilder slik at du kan analysere og visualisere informasjonen. Du kan integrere våre løsninger med data som ligger i dine eksisterende systemer som CRM-, BI-, ERP-, FDV-systemer etc.

Skap regler og relasjoner for dine data

Ved at dataene er lagret i en geodatabase vedlikeholdes dataintegriteten og datahåndteringen forenkles. Du kan definere relasjoner som f.eks topologi mellom dine datasett og lage regler som for eks. domener (liste av gyldige verdier) for individuelle datasett.

Håndter metadata

Metadata beskriver innhold, kvalitet og andre egenskaper på dine data. Du trenger fullstendige og nøyaktige metadata. Våre verktøy støtter egendefinerte og standard metadataprofiler inkludert FGDC, ISO, INSPIRE, og Dublin Core.

Datasikkerhet

Våre verktøy er laget for å håndtere din organiasjons spesifikke sikkerhetskrav og gir deg fleksibilitet og kontroll over hvordan dataene er vedlikeholdt, sikret og håndtert.

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du å vite mer? Legg igjen din kontaktinformasjon så kontakter vi deg.