Hopp direkte til innhold

GEOCAP

Geocap leverer kartleggings- og modelleringsløsninger til hydrografer, geologer og geofysikere. Geocap-plattformen tilbyr et fleksibelt 3D-miljø for visualisering  og behandling av geografiske, hydrografiske og geologiske data.

Geocap består av fire forskjellige produkter som alle er bygget på samme 3D- plattform, men som inneholder forskjellige verktøy skreddersydd til din bransje.

Oil and Gas

Geocap Oil and Gas er modulen for geologer og geofysikere som jobber med utforskning. Modulen inneholder verktøy for seismisk tolkning, gridding, lagmodeller, krysseksjoner, hastighetsmodellering og volumberegninger.

GIM

Geocap GIM er en ny teknologi for seismisk tolkning der flater, stratigrafiske mønster og 3D-kropper identifiseres og modelleres automatisk. Dette reduserer mye av det manuelle arbeidet ved seismisk tolkning.

Seafloor

Geocap Seafloor er en hydrografisk modul for prosessering av data fra multistråle-ekkolodd. Produksjonslinjen tar deg fra rå surveydata til høyoppløselige terrengmodeller, konturer, skyggerelieff og kart på en rask og effektiv måte.

Shelf

Geocap Shelf er det foretrukne verktøyet innen FNs havrettskonvensjon for etablering og behandling av staters maritime soner, delelinjer og yttergrense.