Hopp direkte til innhold

Shelf

Geocap Shelf er det foretrukne verktøyet innen FNs havrettskonvensjon for etablering og behandling av staters maritime soner, delelinjer og yttergrense.

Ut i fra grunnlinjen kan man enkelt beregne de forskjellige maritime grensene  som f.eks. territorialgrensen på 12 nautiske mil og den økonomiske sonen på 200 nautiske mil. Det er også mulig å se hvilke punkter på grunnlinjen som bidrar til de forskjellige punktene på de maritime grensene.
Modulen har støtte for flere typer beregninger av grenselinjer mellom kyststater, som for eksempel sektorlinjer og midtlinjer med og uten vekter.

Funksjonalitet for beregning av kontinentalsokkelens yttergrenser i henhold til kriterier fastsatt i FNs havrettskonvensjon artikkel 76 omfatter:

 • Beregning av distanselinjer
 • Analyse av batymetriske profiler
 • Seismisk tolkning
 • Beregning av sedimenttykkelse
 • Beregning av Hedberg-punkter og Gardiner-punkter

Ønsker du å vite mer om Shelf?

Kontakt oss

 • Erlend Kvinnesland

  Erlend Kvinnesland

  Senior konsulent

  Tlf: +47 415 60 664