Hopp direkte til innhold

Innkalling til ARCens årsmøte

ARCen årsmøte holdes onsdag 15. februar i møterom Triton på Scandic Fornebu kl. 12:30-13:00.

Alle er velkomne til å delta på ARCens årsmøte.

Møtet vil i hovedsak ta for seg avstemning om ARCen i sin nåværende form skal legges ned og erstattes av en fagkomité. Forslag til endringer i vedtektene skal sendes til styret i ARCen senest fire uker før årsmøtet.

 

Agenda for ARCens årsmøte 2017 

1. Valg av møteleder og referent.

2. Godkjenning av innkalling.

3. Avstemning om ARCens fremtid. Det har blitt lagt fram et forslag om å legge ned ARCen i sin nåværende rolle og erstatte denne med en fagkomité. Forslaget til avstemming har blitt enstemmig vedtatt av styret til ARCen. Avstemningen vil være skriftlig og det er kun kunder av Geodata AS som kan stemme ved oppmøte på årsmøtet. Det kreves 2/3 majoritet for at forslaget skal bli vedtatt. Retningslinjene til fagkomitéen kan leses her.

4. Årsberetning. Her finner du ARCens årsberetning 2016.

5. Informasjon om eventuelt valg av nytt styre. Dersom ARCen ikke skal legges ned så fortsetter nåværende styre som et interimsstyre, frem til det velges et nytt styre ved et ekstraordinært årsmøte i etterkant av brukerkonferansen. Gjeldende vedtekter kan leses her.

 

Se referat fra årsmøtet 2016 her.

 

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe i forbindelse med ARCens årsmøte, ta kontakt med Olivia.

  • Olivia A. Palm

    Olivia A. Palm

    Sekretær i ARCen

    Tlf: +47 404 80 687