Hopp direkte til innhold

Årsmøte 2016

Referat fra årsmøte 03.02.2016 på Hotell Scandic Fornebu.

Saksliste 

 1. Valg av møteleder og referent

Geir Anker ble valgt til møteleder.
Turid Brox Nilsen ble valgt til referent.

 2. Godkjenning av innkalling

 Innkallingen ble enstemmig godkjent.

 3. Årsberetning

 Geir Anker leste opp årsberetningen. Det kom ingen innsigelser.

 4. Valg av styre

 Valgkomitéen har bestått av:

 • Jostein Svegaarden (Geodata AS)
 • Elisabeth Bergstrøm  (Fredrikstad kommune)

Jostein Svegaarden presenterte valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer:

 • Marius Hansen, Avinor (2 år)
 • Harald Stavestrand, Kartverket (ett år)

Jostein Svegaarden presenterte valgkomitéens forslag til nye varamedlemmer:

 • Heidi Liv Tomren, Arendal kommune (ett år)
 • Hans Erik Heines, SVV (ett år)

Medlemmer og varamedlemmer til nytt styre ble valgt ved akklamasjon i henhold til valgkomiteens forslag.

ARCens styre består dermed av: 

 • Geir Anker, Fredrikstad kommune (leder)
 • Graziella Devoli, NVE (styremedlem)
 • Helge Smebye, NGI (styremedlem)
 • Harald Stavestrand, Kartverket (styremedlem)
 • Marius Hansen, Avinor (styremedlem)
 • Heidi Liv Tomren, Arendal kommune (varamedlem)
 • Hans Erik Heines, SVV (varamedlem)

5. Eventuelt

Josten Svegaarden minnet om at ARCen har en Facebook-gruppe, som har ligget brakk siden brukerkonferansen i 2015. Jostein Svegaarden gjør Geir Anker til administrator av gruppen.

Fornebu, 03.02.2016

Turid Brox Nilsen, referent og avtroppende styremedlem i ARCen

 

Nedlastinger

Tittel Type Dato Størrelse
ARCen Årsberetning 2014 PDF 02.02.2015 0,0 MB
ARCen referat fra årsmøte 2015 PDF 03.23.2015 0,0 MB

Kontakt ARCen

Har du spørsmål eller ønsker å sende inn en kandidat til Fyrtårnprisen, ta kontakt med ARCen Sekretæren

 • Olivia A. Palm

  Olivia A. Palm

  Sekretær i ARCen

  Tlf: +47 404 80 687