Hopp direkte til innhold

Studenter kartla ugress ved hjelp av mobile løsninger

Floghavre er et ugress som er så livskraftig at det uten bekjempelse fortrenger spiselig korn i åkrene. Fredrikstad kommune ville få en oversikt over sitasjonen i sin kommune og ved hjelp av iPhone og iPad kartla studenter ugress!

I gamle dager førte floghavre til kornmangel og sult. Det ble derfor i Norge innført egen lov om floghavre.  Den er nå erstattet av en forskrift om floghavre under matloven.  Mattilsynet har kontrollansvaret, i samarbeid med kommunene ved landbruksforvaltningen som utfører førstelinjetjenesten. Eiendommer hvor floghavre blir oppdaget registreres i en egen liste, som er offentlig.  Floghavre bekjempes med jevnlig luking over flere år, i tillegg til kjemisk bekjempelse der det er mye.  For 25-35 år siden var det mange aksjoner for å skjerpe bekjempelsen av floghavre. I konkurranse med andre pålagte gjøremål har dette blitt nedprioritert, slik at nå gjennomføres det kun frikontroll for de som mener å være kvitt floghavren, samt stikkprøvekontroller for å ha et visst tilsyn med bekjempelsen.

I Fredrikstad kommune er det ca. 56 000 daa korn. Det er umulig å ha god nok oversikt over situasjonen. For å kunne holde utbredelsen i sjakk slik at produsentene får rent såkorn er det nødvendig med en felles innsats rundt kontroll og bekjempelse. I år tok derfor kommunen initiativ til en stor aksjon for å bidra til dette.  Det ble engasjert 12 studenter til å gjennomføre registreringen som gikk over 3 uker. Tre var ledere med ansvar for 4, som gikk fortrinnsvis to og to sammen.

ArcGIS Online – Enkel og effektiv registrering av funn!

Funnsteder for floghavre og utbredelse har så langt bare vært skriftlig, dels avmerket på kart.  For å effektivisere registreringen og øke bruksverdien i etterkant var det et klart ønske om å benytte et digitalt verktøy med GPS under aksjonen.

Avdeling for geomatikk ved Thor-Aage Solberg og Geir Anker publiserte redigerbare tjenester i ArcGIS Server fra Geodata for registering av floghavre. Disse tjenestene ble gjort tilgjengelig i ArcGIS Online og dermed også på mobile plattformer. Studentene brukte hovedsakelig iPad og iPhone i registreringsarbeidet, men alle mobile enheter kan benyttes (Android, Windows Phone, Ios) med gratis standardapper.

Når innsamlingen var ferdig ble det distribuert et web-kart til alle korndyrkere i kommunen, slik at de selv kunne sjekke om det var gjort funn på sin åker.  Her finner du link til kartet.

Erfaringene fra prosjektet var meget gode. Tilbakemeldingen fra de som jobbet med registeringen var at applikasjonen var enkel å bruke og at de fikk gjort jobben på en effektiv måte. Det som noen ganger kunne være en utfordring var hastigheten på mobilnettet og dårlig dekning på GPS.

 

Ønsker du mer informasjon?